معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تاكید كرد

توجه ویژه به سلایق مختلف و جلب مشاركت دانشجویان در فرآیندهای تصمیم سازی

توجه ویژه به سلایق مختلف و جلب مشاركت دانشجویان در فرآیندهای تصمیم سازی این با من: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به توجه ویژه این دانشگاه به سلایق مختلف دانشجویی و جلب مشاركت دانشجویان در فرآیندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای برنامه ها، اظهار نمود: تلاش شده این تفكر به بدنه اصلی دانشگاه باز منتقل شود به گونه ای كه همین استراتژی یعنی ورود دانشجویان به حوزه های مختلف، بیان نظرات و نقش داشتن در تصمیم سازی ها در حوزه ریاست باز مورد توجه قرار دارد.


به گزارش این با من به نقل از ایسنا، دكتر مهدی كدخدازاده امروز در نشست خبری ضمن بیان این مطلب با اشاره به توجه ویژه دانشگاه به سلایق مختلف دانشجویی و جلب مشاركت دانشجویان در فرآیندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای برنامه ها، اظهار نمود: تلاش شده این تفكر به بدنه اصلی دانشگاه باز منتقل شود به گونه ای كه همین استراتژی یعنی ورود دانشجویان به حوزه های مختلف، بیان نظرات و نقش داشتن در تصمیم سازی ها در حوزه ریاست باز مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیتهای معاونت فرهنگی و دانشجویی علوم پزشكی شهید بهشتی طی یكسال گذشته، عنوان كرد: از اقدامات صورت گرفته در حیطه فرهنگی می توان به راه اندازی آغازین مركز قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشكی در این دانشگاه، راه اندازی مركز مطالعات فرهنگ، هنر و سلامت، راه اندازی ۴۲ انجمن علمی دانشجویی با محور فناوری، تولید و كارآفرین و جذب ۱۷۰۰ دانشجو در انجمن ها، احداث ۲ تشكل دانشجویی جدید تحت عنوان انجمن اسلامی دانشجویان عدالت طلب و انجمن اسلامی دانشجویان متحد، احداث ۵ كانون جدید فرهنگی و صدور اجازه كار برای ۲۰ نشریه جدیدالتاسیس دانشجویی، برگزاری انتخابات كانون های فرهنگی دانشجویان با رشد ۱۵۰ درصدی مشاركت دانشجویان، رشد ۱۴۰ درصدی در تعداد برگزیدگان بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اشاره نمود.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه مشاوره و با تاكید بر اهمیت پرورش ابعاد مختلف شخصیتی دانشجویان، اشاره كرد: راه اندازی مركز صبا برای نمایش خدمات مشاوره و روانشناسی به دانشجویان، كاركنان و خانواده های آنان، برگزاری ۱۰۰ كارگاه آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی و لطمه های اجتماعی مثل سوءمصرف مواد و خود لطمه رسانی، برگزاری نشست با خانواده ها و پاسخگویی به دغدغه ها، ارائه كتابچه های خودیاری در زمینه كنترل و مدیریت استرس، مدیریت و مداخله در افسردگی و كنترل خشم و جلوگیری از آسیب، تدوین فصلنامه "روان آسا" با هدف آموزش و جلوگیری از مشكلات اجتماعی، تحصیلی و ارتباطی، تجعیز كتابخانه خوابگاهها، آموزش مدیریت بحران به سرپرستان خوابگاهها، فعال سازی هسته های مشاوره در دانشكده ها، غربالگری و پایش سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید از مهمترین برنامه های این بخش بوده است.
وی بدر این رابطه اشاره كرد: اگر سلامت و شرایط روان دانشجو به موقع پایش و بررسی شود از بسیاری لطمه ها و حوادث ناگوار پیشگیری خواهد شد.
دكتر كدخدازاده با اشاره به نگاه آكادمیك به حوزه ورزش دانشگاه و برنامه ریزی های جدی در این حوزه، عنوان كرد: راه اندازی آكادمی دژبال، تنیس روی میز و شنا، راه اندازی واحد توریسم ورزشی در دانشگاه برای نخستین بار، عقد قرارداد با دانشگاه فنی و حرفه ای و استفاده از ظرفیت های مشترك بعضی از اقدامات ورزشی دانشگاه است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به مهمترین فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه، اظهار نمود: استعدادیابی و پرورش نیروی انسانی توانمند، اخلاق مدار و آشنا با درد مردم و نیرو سازی برای حوزه سلامت و آینده كشور جزو وظایف این معاونت است كه در همین راستا، تمركز بر فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و روانشناختی از اولویتهای كاری ماست.
وی با اشاره به توجه ویژه دانشگاه به سلایق مختلف دانشجویی و جلب مشاركت دانشجویان در فرآیندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای برنامه ها، اظهار نمود: تلاش شده این تفكر به بدنه اصلی دانشگاه باز منتقل شود به گونه ای كه همین استراتژی یعنی ورود دانشجویان به حوزه های مختلف، بیان نظرات و نقش داشتن در تصمیم سازی ها در حوزه ریاست باز مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیتهای معاونت فرهنگی و دانشجویی طی یكسال گذشته، عنوان كرد: از اقدامات صورت گرفته در حیطه فرهنگی می توان به راه اندازی آغازین مركز قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشكی در این دانشگاه، راه اندازی مركز مطالعات فرهنگ، هنر و سلامت، راه اندازی ۴۲ انجمن علمی دانشجویی با محور فناوری، تولید و كارآفرین و جذب ۱۷۰۰ دانشجو در انجمن ها، احداث ۲ تشكل دانشجویی جدید تحت عنوان انجمن اسلامی دانشجویان عدالت طلب و انجمن اسلامی دانشجویان متحد، احداث ۵ كانون جدید فرهنگی و صدور اجازه كار برای ۲۰ نشریه جدیدالتاسیس دانشجویی، برگزاری انتخابات كانون های فرهنگی دانشجویان با رشد ۱۵۰ درصدی مشاركت دانشجویان، رشد ۱۴۰ درصدی در تعداد برگزیدگان بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اشاره نمود.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه مشاوره و با تاكید بر اهمیت پرورش ابعاد مختلف شخصیتی دانشجویان، اشاره كرد: راه اندازی مركز صبا برای نمایش خدمات مشاوره و روانشناسی به دانشجویان، كاركنان و خانواده های آنان، برگزاری ۱۰۰ كارگاه آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی و لطمه های اجتماعی مثل سوءمصرف مواد و خود لطمه رسانی، برگزاری نشست با خانواده ها و پاسخگویی به دغدغه ها، ارائه كتابچه های خودیاری در زمینه كنترل و مدیریت استرس، مدیریت و مداخله در افسردگی و كنترل خشم و جلوگیری از آسیب، تدوین فصلنامه "روان آسا" با هدف آموزش و جلوگیری از مشكلات اجتماعی، تحصیلی و ارتباطی، تجعیز كتابخانه خوابگاهها، آموزش مدیریت بحران به سرپرستان خوابگاهها، فعال سازی هسته های مشاوره در دانشكده ها، غربالگری و پایش سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید از مهمترین برنامه های این بخش بوده است.
وی در این رابطه اشاره كرد: اگر سلامت و شرایط روان دانشجو به موقع پایش و بررسی شود از بسیاری لطمه ها و حوادث ناگوار پیشگیری خواهد شد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به نگاه آكادمیك به حوزه ورزش دانشگاه و برنامه ریزی های جدی در این حوزه، عنوان كرد: راه اندازی آكادمی دژبال، تنیس روی میز و شنا، راه اندازی واحد توریسم ورزشی در دانشگاه برای نخستین بار، عقد قرارداد با دانشگاه فنی و حرفه ای و استفاده از ظرفیت های مشترك بعضی از اقدامات ورزشی دانشگاه است.
ادامه دارد


1397/10/09
14:12:24
5.0 / 5
4680
تگهای خبر: آموزش , انجمن , خدمات , دانشجو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما