مطالب این با من

رئیس مركز ارتباط علمی با جامعه و كارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح كرد:

اقدامات دانشگاه محقق اردبیلی در جهت مأموریت توسعه اقتصاد گردشگری و سوغات استان

اقدامات دانشگاه محقق اردبیلی در جهت مأموریت توسعه اقتصاد گردشگری و سوغات استان
با پذیرش ۱۶۲ مقاله؛

نخستین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی در دانشگاه محقق اردبیلی

نخستین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی در دانشگاه محقق اردبیلی
نتایج پژوهش قطب اقتصاد كشاورزی كشور نشان داد

بخش های صنعت و زیربخش های کشاورزی با بیشترین اثرپذیری از افزایش نرخ ارز

بخش های صنعت و زیربخش های کشاورزی با بیشترین اثرپذیری از افزایش نرخ ارز

انجمن مددکاری دکتر سیدسعید آقایی تاسیس شد

انجمن مددکاری دکتر سیدسعید آقایی تاسیس شد
ISC ۲۰۲۳

افزایش حضور دانشگاه های ایران به ۶۹ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ISC ۲۰۲۳

افزایش حضور دانشگاه های ایران به ۶۹ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ISC ۲۰۲۳
یك مقام مسؤول خبر داد:

ساماندهی و یکسان سازی تقویم انجمن های علمی دانشجویی

ساماندهی و یکسان سازی تقویم انجمن های علمی دانشجویی
با حضور مسئولان رقم خورد؛

شروع عملیات اجرائی پروژه ۹۱۲ واحدی راه اندازی مسکن دانشگاهیان سمنان

شروع عملیات اجرائی پروژه ۹۱۲ واحدی راه اندازی مسکن دانشگاهیان سمنان

ماه چت بهترین و محبوب ترین چت روم ایرانی

ماه چت بهترین و محبوب ترین چت روم ایرانی
در دیدار با معاون وزیر بهداشت؛

مطالبات صنفی و آموزشی دانشجویان بین الملل علوم پزشکی

مطالبات صنفی و آموزشی دانشجویان بین الملل علوم پزشکی
برای نیمسال دوم تحصیلی؛

اعلام شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

اعلام شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما