مطالب این با من

در گزارش این با من اعلام شد؛

جزییات فعالیت ستاد اجرائی از سرگیری بازگشایی کامل دانشگاه ها

جزییات فعالیت ستاد اجرائی از سرگیری بازگشایی کامل دانشگاه ها

بهترین آموزشگاه عالی بازار جهانی

بهترین آموزشگاه عالی بازار جهانی
با حكم سرپرست دانشگاه؛

رئیس سازمان خدمات دانشجویی در دانشگاه تهران انتخاب شد

رئیس سازمان خدمات دانشجویی در دانشگاه تهران انتخاب شد
در نمایشگاه فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق مطرح شد

پشتیبانی از زیست بوم خلاق به رونق اقتصاد می انجامد

پشتیبانی از زیست بوم خلاق به رونق اقتصاد می انجامد

انتشار مقاله نقش کوئرستین در کنترل دیابت و سایر اختلالات متابولیک

انتشار مقاله نقش کوئرستین در کنترل دیابت و سایر اختلالات متابولیک

امروز ۹همدانی دیگر بر اثر کرونا جان باختند

امروز ۹همدانی دیگر بر اثر کرونا جان باختند

نخستین رویداد دورهمی دانشجویان برتر علوم پزشکی

نخستین رویداد دورهمی دانشجویان برتر علوم پزشکی

ردیاب چه کاربردی برای مدیران شرکت ها دارد

ردیاب چه کاربردی برای مدیران شرکت ها دارد

گردهمایی فناورانه تشکل های دانشجویی

گردهمایی فناورانه تشکل های دانشجویی

کاهش تاثیرات دیابت بر سیستم اعصاب مرکزی به کمک گیاهان دارویی

کاهش تاثیرات دیابت بر سیستم اعصاب مرکزی به کمک گیاهان دارویی
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما