مطالب این با من


نظام نامه اخلاق در دانشگاه تهران نصب گردید

نظام نامه اخلاق در دانشگاه تهران نصب گردید
جزئیات زمان بندی اعطای وام؛

شرایط وام های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرایط وام های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مزایای کارتریج اصلی و کارتریج کپی و فیک

مزایای کارتریج اصلی و کارتریج کپی و فیک

اعلام آخرین مهلت ثبت درخواست میهمان شدن در دانشگاه علمی کاربردی

اعلام آخرین مهلت ثبت درخواست میهمان شدن در دانشگاه علمی کاربردی

نشست سیاست گذاری جشنواره بین المللی سلامت دانشجویان

نشست سیاست گذاری جشنواره بین المللی سلامت دانشجویان

دور جدید مجامع ۱۲ اتحادیه علمی دانشجویی تا پایان مهرماه

دور جدید مجامع ۱۲ اتحادیه علمی دانشجویی تا پایان مهرماه

سامانه رضایت سنجی سازمان امور دانشجویان

سامانه رضایت سنجی سازمان امور دانشجویان
در گزارش این با من عنوان شد؛

بهسازی تمام خوابگاه های علوم پزشکی در آستانه سال تحصیلی جدید

بهسازی تمام خوابگاه های علوم پزشکی در آستانه سال تحصیلی جدید
با ابلاغ شیوه نامه اجرایی جدید؛

ضوابط جدید پوشش حرفه ای دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی

ضوابط جدید پوشش حرفه ای دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی
با ابلاغ دستورالعملی؛

اعلام میزان تخفیف شهریه دانشگاه آزاد برای همیاران دانشجو

اعلام میزان تخفیف شهریه دانشگاه آزاد برای همیاران دانشجو
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما