مركز پژوهش های مجلس عنوان كرد؛

شناسایی مهم ترین موانع جذب دانشجویان بین الملل در کشور

شناسایی مهم ترین موانع جذب دانشجویان بین الملل در کشور به گزارش این با من، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی مهم ترین موانع جذب دانشجویان بین الملل، عوامل اداری، قانونی و ساختاری را مهم ترین عامل این مورد می داند.


به گزارش این با من به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به «چالشها و راهکارهای جذب دانشجویان بین المللی در ایران» پرداخته است. برمبنای یافته های این گزارش با اهمیت ترین موانع جذب دانشجویان بین الملل شامل عوامل زیر هستند: - عوامل اقتصادی (عدم امکان تبادل ارزی، هزینه های اسکان و شهریه های غیررقابتی و ممنوعیت اشتغال) - عوامل فرهنگی و اجتماعی (عدم آشنایی دانشجویان با شرایط اجتماعی- فرهنگی ایران، تعامل نامناسب ایرانیان با دانشجویان خارجی) - ضعف زیرساختی و فناوری (کمبود تسهیلات رفاهی، کمبود تجهیزات آزمایشگاهی) - ضعف نظام اداری، قانونی و ساختاری (مسائل صدور روادید و اقامت، پیچیدگی های اداری، عدم آموزش کارمندان، ضعف در تعامل با دانشگاه های دنیا، اختیارات محدود استادان در جذب دانشجو) - عوامل امنیتی و سیاسی (ایران هراسی، تحریم های سیاسی و علمی) - ضعف های آموزشی (عدم عرضه رشته تحصیلی به زبان های دیگر، تفاوت در نظام های آموزشی، جدید نبودن برنامه های درسی و شیوه های آموزشی و کیفیت علمی پایین تعدادی از متقاضیان) در ۲۰ سال اخیر جذب دانشجویان بین المللی به رقابتی پررونق بین کشورها تبدیل گشته است. تعداد دانشجویان بین المللی در دانشگاه های جهان از ۱.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به بالای ۵.۶ میلیون نفر در سال۲۰۲۰ بالا رفته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ به بالای ۷ میلیون نفر برسد. این افزایش به نحوی است که جذب دانشجو در جهان به یک صنعت با گردش مالی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار تبدیل گشته است. پذیرش دانشجویان بین المللی منافع بسیاری را به همراه دارد. ازجمله، بهبود کیفیت علمی و ایجاد مرکزیت علمی برای دانشگاه، افزایش تعامل فرهنگی - اجتماعی، جذب نخبگان علمی، افزایش سرمایه های اجتماعی، توسعه مهارت های ارتباطی و فرهنگی دانشجویان، اشتغال آفرینی و درآمدزایی ارزی، توسعه دامنه نفوذ فرهنگی و ایجاد امنیت پایدار در منطقه را می توان نام برد. در سالهای اخیر، با آنکه تعداد دانشجویان بین المللی در ایران افزایش قابل توجهی داشته است؛ اما پروسه آمار، رصد و پایش دقیقی در مورد این دانشجویان وجود ندارد. بر طبق آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ متولی آمار بخش آموزش عالی کشور و رابط مؤسسه یونسکو در ایران، تعداد دانشجویان بین المللی در ایران ۲۶ هزار و ۲۴۴ نفر است؛ اما آمار سازمان امور دانشجویان در سال ۱۴۰۰ تعداد دانشجویان بین المللی در ایران را حدود ۱۳۰ هزار نفر عنوان می کند. این اختلافات آماری ناشی از دو مساله است. اول این که در دو سال اخیر مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به اطلاعات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه دسترسی ندارد. دوم این که مبنای سازمان امور دانشجویان در محاسبه تعداد دانشجویان بین المللی میزان درخواست اولیه متقاضی برای تحصیل در ایران است درحالیکه مبنای مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی میزان ثبت نام و حضور دانشجو در دانشگاه است. بدین سان ناهماهنگی بین دستگاهی و عدم پایش و رصد مناسب، سیاست گذاری شواهدمحور در عرصه دانشجویان بین المللی را با مشکل مواجه کرده و توان مقایسه ایران با کشورهای پیشرو و رقیب را سلب کرده است. همین طور باید در نظر داشت که در کنار اهمیت افزایش تعداد دانشجویان بین المللی در یک کشور، کیفیت آموزش و پژوهش، خدمات رفاهی و فرهنگی دانشگاه های دانشجو پذیر موضوعی بسیار مهمتر بوده که در سالهای قبل از آن غفلت شده و سبب ضربه به اعتبار نظام آموزش عالی ایران شده است. دستگاه های متولی آموزش عالی دراین زمینه هماهنگ نیستند و کمیت بر کیفیت تسلط دارد. جدول سیاست ها و مصوبات اسناد بالادستی در رابطه با حضور دانشجویان بین المللی در ایران منبع بخش توضیحات مصوبه ۲۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۷۰) - کلیه دانشگاه های کشور شامل دولتی و نیمه دولتی قسمتی از ظرفیت دانشجویی خویش را به پذیرش دانشجویان خارجی اختصاص دهند. قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰) ماده ۳۵ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برای تأمین قسمتی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. قانون الحاق تعدادی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۱ (۱۳۸۴) ماده ۱۸ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت اقدام نمایند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیئت امنا و تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت دریافت و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیئت امنا و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود. نقشه جامع علمی کشور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹) راهبرد کلان ۹ - اقدام ملی ۱ افزایش پذیرش دانشجوی خارجی بمنظور گسترش زبان فارسی و بسترسازی مرجعیت علمی کشور با اولویت کشورهای اسلامی و همسایه. برنامه پنجم توسعه مصوبه مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰-۱۳۹۴) ماده ۱۶ بند و جزء ۳ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی بوسیله راهاندازی دانشگاه های مشترک، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تکیه بر کشورهای منطقه و جهان اسلام خصوصاً در حوزه های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویتدار جمهوری اسلامی ایران بر طبق نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضا هیئت علمی. برنامه پنجم توسعه مصوبه مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰-۱۳۹۴) ماده ۲۰ بند «ط» به دانشگاهها اجازه داده می شود قسمتی از ظرفیت آموزشی خویش را بوسیله پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص بمنظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیئت امنا بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است. سند اسلامی شدن دانشگاهها، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۲) فصل ۶ - راهبرد ۱۴ فراهم آوردن سازوکار کارآمد اعطای بورس و جذب دانشجویان و نخبگان خارجی و برنامه ریزی خاص برای ایشان باتوجه به اهداف جهانی انقلاب اسلامی در ابعاد علمی و فرهنگی. سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۳) بند ۵-۸ استفاده از ظرفیت های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و پژوهشگران برجسته سایر کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی حسب نیاز. برنامه ششم توسعه مصوبه مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ماده ۶۶ دولت موظف است بمنظور حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جدول ۱۱ را اجرائی کنند. طبق این جدول در سال ۱۴۰۰ باید یک هشتم کل دانشجویان از دانشجویان بین المللی باشند که عدد آن حدود ۷۵ هزار نفر محاسبه شده است. سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۶) ماده ۳ بندهای «۸ و ۹» - توسعه سازوکار جذب، اقامت و بهره گیری ضابطه مند از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان خارجی خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور.
- ساماندهی، حمایت و هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیر ایرانی و دریافت بورس های تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور مبتنی بر اولویت های تعیین شده در اسناد بالادستی نظام. سیاستهای کلی فرایندهای در رابطه با دانشجویان بین المللی مصوبه شورای راهبردی سیاست گذاری کلان برای دانشجویان خارجی (۱۳۹۹) سرفصل های پنجگانه سیاستهای جذب و پذیرش/ سیاستهای آموزشی/ سیاستهای فرهنگی تربیتی/ سیاستهای اداری و رفاهی/ سیاستهای دانش آموختگی بخشنامه پشتیبانی از نخبگان غیر ایرانی (۱۴۰۱) مصوبه هیئت وزیران موضوعات ۱۰ ماده اعطای مزایایی همچون اقامت ویژه، اجازه اشتغال، خدمات بانکی، بیمه، گواهینامه. وضعیت موجود دانشجویان بین المللی در ایران از دید آمار آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بین المللی در ایران در دسترس نیست. تعدد سازمانهای اعلام کننده آمار (مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان امور دانشجویان) و همین طور مبنای متفاوت محاسبه تعداد دانشجویان بین المللی دو دلیل عمده این اختلاف آماری که در سال های اخیر تعداد دانشجویان بین المللی از ۲۶ هزار نفر تا بیش از ۱۳۰ هزار نفر اعلام شده است. گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، بر طبق اعلام سازمان امور دانشجویان، تعداد کل دانشجویان بین المللی در سال ۱۴۰۰ را ۱۳۰ هزار و ۱۱۳ نفر اعلام نموده است که از این تعداد ۵۰ هزار و ۱۱۵ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۷ هزار و ۴۳۰ نفر در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، ۳۵ هزار و ۷۰۹ نفر در جامعه المصطفی العالمیه و ۶ هزار و ۸۵۹ نفر در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت مشغول به تحصیل هستند. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان سازمان تعامل کننده با یونسکو، تعداد دانشجویان بین المللی در ایران را کمتر از این عدد اعلام می کند. بر طبق اعلام این مؤسسه، تعداد دانشجویان بین المللی در ایران از حدود هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۱۳۸۲ به حدود ۲۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته عدد ۲۶ هزار نفر بدون محاسبه دانشجویان جامعه المصطفی العالمیه و دانشگاه آزاد اسلامی است. از سال ۱۳۹۹ به بعد دانشگاه آزاد اسلامی تعداد دانشجویان خویش را به مؤسسه پژوهش
و برنامه ریزی آموزش عالی اعلام نکرده است. بر اساس گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، در سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶ هزار و ۶۷۵ نفر و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۰ هزار و ۱۱۵ دانشجوی بین المللی (مجازی و حضوری) داشته است. به نظر می آید، الزامی شدن آموزش حضوری پس از دوران همه گیری کرونا و اعلام وزارت علوم دولت عراق در خصوص عدم تأیید مدرک تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد دانشجوی بین الملل در این دانشگاه کاهش بسیاری داشته است. با توجه به این که آمار اعلام شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با جزئیات بیشتری منتشر می شود در ادامه به تحلیل این آمار در حوزه دانشجویان بین المللی در ایران به تفکیک جنسیت، دانشگاه، مقطع، رشته و کشور پرداخته می شود. جداول آماری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در رابطه با دانشجویان بین المللی در ایران جدول فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان بین المللی در سال ۱۴۰۰ جنسیت فراوانی درصد مرد ۱۶ هزار و ۷۹۲ نفر ۶۴ زن ۹ هزار و ۴۵۲ نفر ۳۶ کل ۲۶ هزار و ۲۴۴ نفر ۱۰۰ جدول دانشجویان بین الملل به تفکیک زیر نظام های آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ دستگاه اجرایی فراوانی درصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳ هزار و ۶۴۴ نفر ۵۲ مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ۵ هزار و ۴۶۰ نفر ۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵ هزار و ۳۱۴ نفر ۲۰ دانشگاه پیام نور یک هزار و ۳۴۵ نفر ۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی ۳۱۰ نفر ۱.۲ دانشگاه فرهنگیان ۱۱۰ نفر ۰.۵ دانشگاه فنی و حرفه ای ۳۹ نفر ۰.۲۱ سایر دستگاه های اجرائی ۲۲ نفر ۰.۰۹ کل ۲۶ هزار و ۲۴۴ نفر ۱۰۰ جدول فراوانی دانشجویان بین الملل به تفکیک گروههای تحصیلی در سال ۱۴۰۰ رشته فراوانی درصد علوم انسانی ۱۳ هزار و ۵۷۳ نفر ۵۲ علوم پزشکی ۵ هزار و ۲۹۴ نفر ۲۰ فنی و مهندسی ۴ هزار و ۱۸۲ نفر ۱۶ علوم پایه یک هزار و ۸۹۷ نفر ۷ هنر ۷۶۴ نفر ۳ کشاورزی و دامپزشکی ۵۳۴ نفر ۲ جمع ۲۶ هزار و ۲۴۴ نفر ۱۰۰ جدول فراوانی دانشجویان بین الملل به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال ۱۴۰۰ مقطع فراوانی درصد کارشناسی ارشد ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر ۴۴ کارشناسی ۸ هزار و ۹۸۱ نفر ۳۴ دکتری عمومی (حرفه ای) ۳ هزار و ۹۶ نفر ۱۲ دکتری تخصصی (Ph.D) ۲ هزار و ۴۱۸ نفر ۹ کاردانی ۳۵۴ نفر ۱ جمع ۲۶ هزار و ۲۴۴ نفر ۱۰۰ جدول فراوانی دانشجویان بین الملل به تفکیک کشورهای مبدأ در سال ۱۴۰۰ کشور فراوانی درصد عراق ۱۱ هزار و ۷۴۷ نفر ۴۵ افغانستان ۹ هزار و ۲۶۴ نفر ۳۵ سایر کشورها ۳ هزار و ۵۳۴ نفر ۱۳ لبنان ۹۶۳ نفر ۴ سوریه ۷۳۶ نفر ۳ جمع ۲۶ هزار و ۲۴۴ نفر ۱۰۰ باتوجه به تحولات سیاسی و فرهنگی در بعضی از کشورهای منطقه و چالش های پیشروی تحصیل دختران، ظرفیت بسیار خوبی برای دانشگاه های کشور جهت جذب و پذیرش این افراد به وجود آمده است. اطلاعات عرضه شده نشان میدهد اغلب دانشجویان بین المللی در ایران مشغول به تحصیل در رشته های گروه علوم انسانی هستند؛ اما تقاضا برای ورود به رشته های پزشکی در ایران هم قابل توجه است. عمده جمعیت دانشجویان خارجی در ایران را دانشجویان کشورهای عراق و افغانستان به ترتیب با ۴۵ درصد و ۳۵ درصد می سازند. تحلیل و بررسی آمار دانشجویان بین المللی در ایران برای سیاست گذاری برمبنای شواهد یک نظام آماری منسجم جهت رصد و پایش اطلاعات لازم است. برای حل این مشکل موارد زیر پیشنهاد می شود: ۱. یکپارچه سازی و هماهنگی نهادهای عرضه دهنده آمار ذیل شورای راهبردی سیاست گذاری کلان برای دانشجویان خارجی؛ ۲. اتخاذ مبنای مشخصی برای تهیه آمار دانشجویان بین المللی؛ مبنای اتخاذ شده باید بر طبق معیارهای جهانی باشد. برای مثال انتخاب ملاک های متفاوتی مثل تعداد درخواست کننده ویزای تحصیلی، تعداد ثبت نام کننده و یا شروط آموزش حضوری و عدم انصراف از تحصیل سبب تغییر تعداد دانشجویان می شود. در بین گروههای تحصیلی، اکنون گروه علوم انسانی بیشترین میزان پذیرش را دارد. عدم تقاضا در رشته های مربوط به گروه علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر قابل توجه است. برای مثال یکی از علل عدم علاقه و موفقیت دانشجویان افغانستانی در رشته های علوم پایه و مهندسی ساختار نظام آموزش وپرورش عمومی کشور افغانستان است که تفکیک رشته های تحصیلی در سه سال آخر دبیرستان وجود ندارد. اکنون دانشجویان عراقی و افغانستانی بیشترین سهم جمعیت دانشجویی در ایران را دارند. درحالیکه کشورهایی همچون پاکستان، آذربایجان، ترکیه، لبنان و سوریه که از نظر جوانی جمعیت و تشابه مؤلفه های مذهبی، فرهنگی و سیاسی با ایران ظرفیت خوبی دارند، سهم کمی از دانشجویان بین المللی را دارند. یکی از علل این موضوع، عدم معرفی ظرفیتهای دانشگاه های ایران به نخبگان این کشورهاست. اعداد و آمار برای سیاست گذاری شواهد محور بسیار مهم هستند اما نباید از فاکتور های کیفی تحصیلی و زندگی دانشجویان در ایران غفلت شود. عدم توجه به این مساله به از دست رفتن جایگاه کنونی جمهوری اسلامی ایران در حوزه جذب دانشجوی بین المللی خواهد شد. چالش ها و موانع جذب دانشجویان بین المللی جدول موانع تأثیرگذار در جذب دانشجویان بین المللی در ایران موانع اصلی موانع فرعی عوامل اقتصادی و مالی ممنوعیت اشتغال دانش آموختگان مشکلات مبادلات ارزی هزینه های زیاد اسکان و شهریه های غیررقابتی عوامل فرهنگی و اجتماعی عدم آشنایی و سازگاری دانشجویان با شرایط فرهنگی ایران عدم تعامل مطلوب ایرانیان با دانشجویان خارجی عوامل زیرساختی و فناوری کمبود تجهیزات آزمایشگاهی امکانات رفاهی و تسهیلات کم عوامل اداری، قانونی و ساختاری طولانی شدن صدور ویزا و مساله اقامت آماده نبودن ساختار اداری و فرایندی دانشگاهها عدم آشنایی لازم و کافی کارکنان جهت تعامل مؤثر با دانشجویان بین المللی اختیارات کم اعضای هیئت علمی در جذب دانشجویان ضعف در ارتباطات علمی بین المللی و عدم معرفی و تبلیغ دانشگاه های ایران در دیگر کشورها عوامل امنیتی و سیاسی ایران هراسی و ذهنیت منفی نسبت به ایران تحریم های سیاسی و علمی ایران عوامل آموزشی عدم عرضه رشته های درسی به زبانهای دیگر و ضعف استادان در تدریس به زبان انگلیسی جدید نبودن رشته ها و دروس دانشگاهی و شیوه های آموزشی کم توجهی به مشوق های در رابطه با جذب و آموزش دانشجویان بین الملل در بخشنامه ارتقا اعضای هیئت علمی نبود معیار مشخص در ارزیابی متقاضیان بررسی این عوامل نشان میدهد پرتکرارترین چالش این مطالعه از نوع عوامل اداری، قانونی و ساختاری است. راهکارهای زیر برای بهبود سازوکارهای جذب دانشجو از زمان درخواست تحصیل در ایران تا بعد از زمان دانش آموختگی فرد پیشنهاد می شود: قبل از تحصیل * یک مرکز رصد و آمار متمرکز، برای پایش تمامی متقاضیان، دانشجویان و دانش آموختگان بین المللی در پیش از تحصیل، حین تحصیل و بعد از تحصیل و انتشار اطلاعات و گزارشهای روشن و دقیق توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بهعنوان مجری و «شورای راهبردی سیاست گذاری کلان برای دانشجویان خارجی» در جایگاه سیاستگذار ایجاد شود؛ * ظرفیت ها و مزیت های آموزش عالی ایران به کشورهای دنیا بوسیله محتواهای تولید و ترجمه شده توسط مؤسسات جذب دانشجو معرفی شود و مشوق هایی به این مؤسسات در قبال کارهای آنها دراین زمینه اعطا شود؛ * سفارتخانه ها، کنسولگری ها، رایزن های علمی و فرهنگی در معرفی ظرفیتهای نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور مشارکت داده شوند، در همین زمینه تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه های مهم دنیا افزایش یابد، شرکت در نمایشگاه های جذب دانشجو و فعالیت مؤسسات جذب دانشجو از دیگر راهکارهای معرفی دانشگاه های ایرانی است؛ * بخشنامه ای توسط «وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، جهت مشخص کردن تعیین سازوکار در قالب قوانین کشور برای دانشگاه های پذیرنده دانشجوی بین المللی در حوزه کیفیت علمی - آموزشی، زیرساخت های رفاهی، تجهیزاتی، فرایندها و داشتن نیروی آموزش دیده و مسلط به زبان مادری دانشجویان تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد؛ * باتوجه به مدت زمان طولانی صدور ویزا، کاهش زمان پروسه صدور روادید به حداقل ۱۵ روز و تسهیل صدور روادید عبور و مرور مکرر (حداقل ۴ بار در سال) توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه برای دانشجویان ضرورت دارد. حین تحصیل: - پروسه آشنایی سازی دانشجویان بین المللی با شرایط اجتماعی، قوانین مدنی و حقوق شهروندی در ایران باید در دستور کار شهرداری ها، پلیس مهاجرت و گذرنامه و وزارت امور خارجه قرار گیرد. - بخشنامه ای برای برگزاری آزمون سنجش دانش علمی متقاضیان «بورس ملی»جهت افزایش شفافیت، عدالت، جذب استعدادهای علمی و کاهش احتمال فساد توسط «وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. - اختیار و اعتبار (پژوهانه) در سقف اعتبارات پژوهشی دانشگاه به اساتید برجسته علمی جهت بورس درون دانشگاهی دانشجوی بین المللی اعطا شود. - شرایط اشتغال دانشجویان بین المللی (به صورت پاره وقت و حداقل ۲۰ ساعت در هفته) با رعایت سیاست های امنیتی و ملاحظات اقتصادی برقرار شود. - مشوق هایی همچون تخفیف شهریه، آموزش رایگان زبان فارسی و کارهای فرهنگی جهت ترغیب دانشجویان غیرایرانی به یادگیری زبان فارسی ایجاد شود. - انجمن های دانشجویی و علمی برای افزایش مشارکت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بین المللی و تنوع بخشی به کارهای دانشجویی تأسیس شود. - آموزش های ضمن خدمت برای کارکنان دانشگاه در مورد نحوه تعامل با دانشجویان بین المللی اجرا شود. - بمنظور گسترش همکاریهای علمی و برگزاری نشستهای مشترک علمی، پژوهشی و اجرای برنامه های تبادل دانشجو و بازدیدهای کوتاه مدت علمی، تعامل و ارتباط با دانشمندان و دانشگاه های دیگر کشورها ارتقا یابد. - حجم پذیرش دانشجوی غیرایرانی توسط وزارتین علوم و بهداشت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شرط ارتقای فاکتور های کیفی آموزش، پژوهش و خدمات (موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱) بهبود یابد. بعد از تحصیل: * دانشجویان نخبه غیرایرانی به شرط داشتن سوابق برجسته علمی و آموزشی، ایده های نوآورانه، ثبت اختراع، برگزیدگان رویدادهای رقابتی معتبر و... از بخشنامه سازمان امور دانشجویان با شماره(۴۱/۱۲/۹۸۲۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳) با مبحث اجبار به خروج قطعی بعد از فارغ التحصیلی جهت اعطای اقامت موقت بمنظور تأسیس شرکت یا یافتن شغل مرتبط در ایران مستثنی شوند؛ بدین سان دانشگاهها موظفند مدرک تحصیلی موقت این افراد را بصورت غیرقابل ترجمه و یکساله صادر کنند؛ * امتیازات شهروندی (اقامت ویژه، شناسه یکتا، خدمات بانکی، گواهینامه، سیمکارت، خدمات بیمه، کنسولی و )... با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی به استثنای امتیازات مندرج در ماده ۹۸۲ قانون مدنی با پیشنهادی بنیاد ملی نخبگان و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود؛ تعامل و ارتباط با دانشمندان و دانشگاه های دیگر کشورها اعطا شود. * عبارت «دانش آموختگان نخبه بین المللی به شرط داشتن سوابق برجسته علمی و آموزشی، ایده های نوآورانه، ثبت اختراع، برگزیدگان رویدادهای رقابتی معتبر و برندگان جوایز ملی و بین المللی با تأیید بنیاد ملی نخبگان از این ماده مستثنا می شوند» به عنوان یک تبصره به ماده ۱۲۱ قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ الحاق شود. * کانون دانش آموختگان بین المللی برای ارتباط با دانش آموختگان و پیگیری و رصد آنها توسط سازمان امور دانشجویان راه اندازی شود.


منبع:

1402/05/04
08:02:34
5.0 / 5
224
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما