رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها عنوان كرد؛

فعالیت جدی تشكل های دانشجویی در ارتباط با انتخابات در فضای مجازی

فعالیت جدی تشكل های دانشجویی در ارتباط با انتخابات در فضای مجازی به گزارش این با من رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها اظهار داشت: تشکل های دانشجویی به صورت جدی در فضای مجازی فعالیت انتخاباتی دارند که این فضاها در چند روز آینده به صورت جدی تر پیگیری می شود.به گزارش این با من به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در برنامه مصباح شبکه قرآن درباره انتخابات اظهار داشت: موضوع انتخابات یک موضوع در هم تنیده با مردم و با مشارکت کنندگان است یعنی این که فرصت ورود به عرصه های نظردهی و عرصه انتخاب توسط مردم و توسط گروه های انتخاب کننده مفهوم انتخابات را در حقیقت کامل می کنند و متجلی می نمایند در میان مجموعه های انتخاب گر هم در خود انتخاب کنندگان که جمعیت کشور باشند، جوان ها یک نقش و یک وزن جدی دارند و در هرم جمعیتی بخش مهم آن بخش جوان کشور بشمار می رود و جامعه ما بعنوان یکی از جوان ترین کشورها مطرح است.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی اضافه کرد: موضوع دیگر اثر جمعیت جوان در مشارکت و افزایش آنست و در هر دو بخش مجموعه جوان کشور ما نقش آفرین هستند و طبیعتاً بخش های دانشجویی در قالب های متفاوت که در تشکل ها و عزیزانی که در فضای دانشجویی هستند و بعنوان گروه های علمی و نخبه کشور به حساب می آیند در این فضا تأثیرگذار هستند.
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: موضوع مشارکت از اهمیت بالایی برخوردارست و اگر ما مجموعه تحولات در کشور را مشاهده نماییم مجموعه عواملی بر این تحولات مؤثر است و یکی از با اهمیت ترین بزنگاه ها و فضاها انتخابات است که مردم در معرض انتخاب آرای مختلف یک گفتگو، آرمان و رویکرد و یک مسیر را انتخاب می کنند و آن شرکت عمومی که در فضای انتخابات انجام می دهند اثر و بازخوردی که در بخش های مختلف کشور دارد هر دوی اینها به صورتی تعیین کننده مسیر آینده کشور در یک دوره چهار ساله و یا در یک دوره ۸ ساله است.
وی اظهار داشت: معمولاً رأی اولی ها شوق و انگیزه شان جهت شرکت در انتخابات بیش از سایر اقشار است و در حقیقت نخستین فرصت انتخاب گر بودن و نخستین فرصت اثرگذاری در سپهر سیاسی اجتماعی کشور برای هر انسانی شیرینی دارد که آن شیرینی برای رأی اولی ها در فضای انتخاباتی می باشد، قاعدتاً جوانان رأی اولی جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله کشور هستند که در این فضای انتخاباتی به سن رأی دادن رسیده اند سن تکلیف سیاسی برای آنها بشمار می رود و شوق بالایی دارند و این بچه ها با شوق شرکت می کنند و هم در فضای این که چه کسی را انتخاب نماییم و انتخاب مطلوب را انجام دهیم و این جوانان در آن خیلی اثرگذار هستند و هم این که دعوت کننده مجموعه های دیگر برای رأی دادن باشند.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی اشاره کرد: معمولاً در هر انتخاباتی بخش دانشجویی و بخش جوانان موتور محرک شورآفرینی در فضای عمومی کشور است، امسال به سبب تعطیلی دانشگاه ها ما واقعاً با مشکل مواجه شدیم و بخش آموزش بواسطه ورود در فضای مجازی و زیرساختی که برای بخش آموزش فراهم می شود کار خودش را انجام داد هرچند که در این عرصه هم سیاستگذاران و دولت آینده باید توجه به اصلاحات جدی داشته باشد اما بخش دانشگاه تعطیل نشد، اما واقعیت این است که بخش های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دانشگاه ها با حضور و جمعیت و ارتباطات چهره به چهره درهم تنیدگی زیادی دارد و بواسطه تعطیلی دانشگاه در فضای حضوری ما یک مقداری کم رونقی در این بخش را در مجموعه دانشگاهی در تمامی فعالیت ها در دانشگاه ها شاهد بودیم و جوان های فعال از این جهت گرفتار محدودیت ها و مشکلاتی شدند اما در کنار آن به صورتی با انطباق شرایط و تطبیق دادن با شرایط جدید تلاش کردند که بچه ها در هر حوزه ای کارهایی را انجام دهند بنا بر این فعالیت در فضاهای مجازی یا فعالیت با رعایت استانداردها و ضوابط بهداشتی درحال انجام شدن است.
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در ادامه اظهار داشت: آن چیزی که الان در فضای دانشگاهی اتفاق می افتد مجموعه تشکل های دانشجویی بعنوان بخش سیاسی دانشگاه ها بصورت جدی فعال می باشند و عمدتا در فضاهای مجازی و یا در قالب های موجود مثل نرم افزارها و پیامرسان های مجازی که وجود دارد در قالب کرسی های آزاد اندیشی و مناظره به گفتگو می پردازند و طبیعتاً این فضاها در چند روز آینده بصورت جدی تر پیگیری می شود و هیچ تردیدی در توانمندی شایستگی و جایگاه بالای جوانان در عرصه های مختلف نیز به شرط این که به آنها فرصت دهند و موانع برطرف شود و هیچ چیزی مانع حرکت بچه های ما نشود.
وی اشاره کرد: شاید یکی از با اهمیت ترین مسئولیت ها و ماموریت های کارگزاران نظام و مجموعه مدیریت اجرائی کشور بصورت خاص و بصورت عام جریان حاکمیت کشور یعنی مجموعه قوا توجه به ارتقا وضعیت انسان ها بصورت عام یعنی شهروندان کشور و بصورت خاص یعنی و چهره های جوان است و این ارتقا هم ابعاد مادی و تامین نیازهای عمومی بچه ها و جوانان و جمعیت را در نظر می گیرد و هم بصورت خاص نیازهای معنوی و ارتقا جایگاه معنوی و حوزه والای الهی انسان ها است و بخش جوان بخش جدی جمعیتی ما است و آن موتور حرکت دهنده کشور به سمت قله ها و آرمان ها عبوردهنده کشور از مسائل و مشکلات است و آن چیزی که در تاریخ کشور و در تاریخ معاصر می بینیم انقلاب و جوان های ما را رقم زدند و درست است که یک پیر روشن ضمیر والا و بلند نظر مانند حضرت امام خمینی (ره) رهبری این انقلاب را به عهده داشت و تداوم آن با رهبری الهی مقام معظم رهبری ادامه دارد اما آن چیزی که حرکت بخش در پیروزی انقلاب است حضور جوان ها بود.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی اشاره کرد: آن چیزی که کشور را از مشکلات در ابتدای انقلاب عبور داد وارد شدن جوان ها به پذیرش مسئولیت های مختلف بود و آن چیزی که جنگ را و دفاع مقدس مظلومانه ملت ما را از فشارهای بین المللی و سقوط شهرهای کشور به یک پیروزی بزرگ در بعد از هشت سال دفاع مقدس رساند حضور جوان ها بود و آار فرماندهان ما و آمار شهدای ما و رزمندگان ما در دفاع مقدس این را ثابت می کند و پس از آن هم هر جایی که کشور ما گرفتار مسئله و بحرانی بوده است این جریان جوان مؤمن بوده است که آمده است مشکلات را حل کرده است و می بینیم آن جایی که جریان جوان وارد عرصه حل مشکل می شود مشکل را ریشه کن می کند خب به جهت اینکه این نیرو و این استعداد و این ظرفیت بزرگ هم هرز نرود و خدای ناکرده سر شکسته و ناامید نشود کارگزاران و برنامه ریزان و حاکمیت مسئولیت بزرگی در قبال این ها دارند.
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اظهار داشت: امروز جوانان ما مشکلات زیادی دارند بطور مثال یکی از بحران های موجود بحث جمعیت است که رهبری بسیار به آن تاکید کرده است اگر بنا باشد که مسئله جمعیت حل شود راهکارش این است که ما ابتدا درباره ورود به سن فرزندآوری یعنی نسبت به ورود جریان ازدواج یک تحلیل داشته باشیم و این که سن ازدواج به تأخیر می افتد به نسبت هر ماه و سالی است که جوانها دیرتر وارد ازدواج می شوند از آن سوی بحث فرزندآوری و جایگزین در جمعیت مسئله متفاوت می شود و بحث ازدواج یک مسئله جدی می شود.
وی اضافه کرد: در آخرین پایش های دانشجویی بصورت علمی که در یک گستره جمعیتی بزرگی از بین دانشجویان صورت گرفته است از اکثریت دانشجویان معتقد به ازدواج در سنین دانشجویی و ازدواج در سنین ابتدای ورود به عرصه جوانی هستند و مخالف بالا رفتن سن ازدواج هستند و این یک باور و یک گرایش است که اما در عرصه عمل آن چیزی که ما می بینیم این است که سن ازدواج بالا می رود برای اینکه امکان ازدواج برای جوانان ما هم اکنون فراهم نیست و مشکلاتی مانند اشتغال و مسائل مشاغل معیشتی و مشکل مسکن بعنوان یک مسئله جدی به پیشروی جوانان ما است و برای حل این مشکلات آن مجموعه که موظف است مجموعه قوه اجرائی کشور است در این فضا باید بعنوان یک مجموعه دغدغه مند و دلسوز به این بخش توجه نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی اشاره کرد: این نکته را اینجا بگویم که جوانان باید به صحبت های کاندیدا توجه نمایند و در برنامه ها دقت کنند که کدام کاندید به ازدواج بعنوان یک نیاز برای جوانان توجه دارد و برای آن راه حل ارائه می دهد و دلسوزانه به دنبال حل این مشکل است و بحث اشتغال هم به همین صورت است و ازدواج تابعی از مسائل اقتصادیست.
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عنوان کرد: جریان رسانه ای جریان اثرگذاری در فضای عمومی است و خیلی از مواقع یک نمایش و یک رفتار؛ مردم را از مسئله اصلی ممکنست غافل کند و به مسائل فرعی متوجه کند، حضرت علی (ع) در روایتی دارد که خوب است این روایت را معیاری برای ارزیابی افکار گروه ها و جریان ها مد نظر قرار بدهیم برای اینکه خیلی ملاک زیبایی است که می فرمایند از نشانه های زوال و سقوط یک جامعه یک فکر و یک گروه این است که آن گروه نسبت به مسائل اصلی بی توجه باشد و به مسائل فرعی توجه کند و انسان های برتر در هر حوزه عقب گذاشته شوند و انسان های ناشایست در اولویت قرار بگیرند، این جامعه در حال زوال است و ما باید این کلام حضرت را در ارائه دیدگاه های کاندیداها مورد معیار قرار دهیم و ببینیم آن تفکری که برنامه های خودش را ارائه می دهد در بحث سیاست اقتصاد فرهنگ و اجتماعی و در مسائلی که بعنوان مسئله اولویت دار مطرح می کند با اهمیت ترین مسائلی که دارد بیان می گردد چیست و این مسائل چقدر وزن و نقش در زندگی ما دارد.
وی در آخر اظهار داشت: کسی که انتخاب می کند شما مردم هستید و چه کسی که در انتخابات شرکت نماید و چه کسی که انتخاب نمی کند یکی از این هفت نفر مسئولیت اجرا و اداره کشور را به عهده خواهد گرفت بدین سبب حتما آگاهانه و با دقت و حضور حداکثری و مؤثر در فضای انتخابات وارد میدان شویم.


منبع:

1400/03/22
22:06:38
5.0 / 5
363
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما