در نشست انجمن ترویج علم مطرح شد

واكسن های كرونا صددرصد با نظارت و احتیاط كامل بررسی می شوند

واكسن های كرونا صددرصد با نظارت و احتیاط كامل بررسی می شوند به گزارش این با من کارشناس سازمان بهداشت جهانی با عرضه توضیح درباره چگونگی روند تحقیق تا تأیید واکسن کرونا در این سازمان، تصریح کرد: روند تولید واکسن های کرونا صددرصد به خوبی و با نظارت کامل بررسی می شود و با عنایت به اطلاعات کمی که در زمینه این بیماری در دست است، کارشناسان سازمان بهداشت جهانی با احتیاط مضاعفی واکسن های تولیدی را تأیید می کنند.


به گزارش این با من به نقل از ایسنا، دکتر مهدی خادم که کارشناس ارزیابی واحد داروها و وسایل بهداشتی در سازمان بهداشت جهانی است، در نشست انجمن ترویج علم با عنوان «کدام یک از واکسن های کرونا مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی هستند؟»، درباره چگونگی تأیید واکسن ها توسط این سازمان و علت زمان بردن این فرایند اظهار داشت: بررسی برای تأیید واکسن هایی که به مرور در حال ساخته شدن هستند، زمانی شروع می شود که سازندگان برای دریافت گواهی سازمان بهداشت جهانی، به واحد ارزیابی واکسن ها درخواست داده باشند. نکته ای که اهمیت دارد، این است که خیلی از این سازندگان ابتدای امر به واحدهای نظارتی سازمان های غذا و دارو در کشور خودشان درخواست می فرستند و پس از دریافت آن تأییدیه، به سازمان بهداشت جهانی درخواست بررسی می دهند. فلذا تاخیر و زمان بردن فرایند تأیید یک واکسن بسته به زمانی ست که تولیدکننده درخواستش را به سازمان عرضه کرده باشد. پس از درخواست اطلاعات واکسن طی چند روز بررسی شده و نتیجه آن اعلام می شود. برای مثال شرکت مدرنا که در دسامبر ۲۰۲۰ واکسن را ساخته بود، بتازگی برای دریافت تأییدیه آن اقدام نموده است.
وی درباره نگرانی افراد نسبت به از بین رفتن کیفیت حین بررسی درباره واکسن ها، توضیح داد: در گذشته، مدت زمان زیادی طول می کشید تا واکسن و یا دیگر فرآورده های دارویی تولید و تأیید شوند. چنان که در تجربه های بیماریهای قدیمی تر، روند تحقیق و توسعه تا تولید و عرضه دارو خصوصاً واکسن، به بازار تا دهه ها طول می کشید. اگر قرار بود واکسن کرونا هم با روش های قدیمی ساخته شود، تا سال ۲۰۳۲ هم آماده نمی شد. اما سازمان بهداشت جهانی در سال قبل و به خاطر شرایط اورژانسی و ویژه همه گیری کرونا، مقدماتی را فراهم نمود تا در کوتاه ترین زمان ممکن، فرایند تحقیق و تولید و تأیید این واکسن طی شود.
خادم افزود: در شرایط اورژانسی همه گیری کرونا، از یک طرف شرایط جوامع به صورت کامل دگرگون شد، تعداد زیادی از افراد را از بین برد و به دستگاه های بهداشتی صدمه زد و از سویی دیگر پذیرش ریسک تهیه و تولید واکسن و دارویی که مزیت های افزون تری دارند، سازمان بهداشت جهانی را برای پیمودن مسیر تهیه آن داروها متقاعد کرد. لازم به ذکر است اغلب تأییدیه های اورژانسی محدوده زمانی دارند و برای همیشه نیستند؛ چنان که سازمان بهداشت جهانی خیلی از این داروها را برای مدتی تأیید می کند. بعنوان نمونه، تمام اطلاعات موجود در خیلی از واکسن ها مثل «مدرنا»، «فایزر» و «آسترازنکا» در خلال چندماه به دست سازمان رسیده و به سبب محدودیت اطلاعات، این داروها «تأییدیه اورژانسی» (اغلب تا ۱۲ ماه) می گیرند. بالانس کردن تصمیمات ارزیابی برای تهیه واکسن و پذیرش ریسک مساله بسیار مهم و تصمیمی است که سازمان موظف است آنرا رعایت کند.
کارشناس ارزیابی دارویی سازمان بهداشت جهانی درباره نظارت و بررسی های دقیق این سازمان بر تولید واکسن های کرونا اشاره کرد: علیرغم مدت زمان کوتاه، روند تولید واکسن های کرونا صددرصد به خوبی و با نظارت کامل بررسی می شود و باتوجه به اطلاعات کمی که در زمینه این بیماری در دست است، کارشناسان سازمان بهداشت جهانی با احتیاط مضاعفی واکسن های تولیدی را تأیید می کنند.
وی در پاسخ به پرسش درباره نقش دقیق سازمان جهانی بهداشت در تأیید مستندات یا خود محصول واکسن بیماری کووید۱۹ اظهار داشت: یکی از وظایف مهم و اساسی سازمان جهانی بهداشت، ارزیابی داروهای تولیدی در دنیاست. درباره واکسن هم همین قانون صدق می کند و کارشناسان خبره سازمان علاوه بر بررسی دقیق و همه جانبه مستندات و داده هایی که از راه شرکت تولیدکننده عرضه می شود، آنها را از نظر علمی مورد مطالعه قرار می دهد و راستی آزمایی می‎کند. قدم بعدی نمونه گیری از واکسن مورد نظر است که در این مرحله، دارو توسط این سازمان به چند آزمایشگاه بزرگ و معتبر فرستاده می شود و در قدم آخر هم بازرسی از کمپانی تولیدکننده صورت می گیرد و نحوه تولید واکسن را بررسی می کنند. لازمه واکسن هایی که مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت قرار می گیرند، این است که از پیش توسط سازمان های غذا و داروی آن کشور هم تأیید شده باشند و پس از تمام این مراحل، مرحله ای وجود دارد که واکسن ها به صورت دقیق، توسط دانشمندان فوق العاده مطرح دنیا در زمینه ایمونولوژی، بیماریهای عفونی، واکسینولوژی و... باردیگر و چندباره ارزیابی می شوند و نظر نهایی شان را درباره آن اعلام می کنند.
خادم درباره خیلی از کشورهایی که قبل از آن که سازمان جهانی بهداشت واکسن شان را تأیید کند، واکسیناسیون سراسری را آغاز نموده اند، اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت ۱۹۴ عضو دارد، اما ممکنست تمام این اعضاء توانایی لازم جهت بررسی واکسن‎ هایی که به آنها عرضه می شود را نداشته باشند، بدین سبب وظیفه سازمان بهداشت جهانی این است که کیفیت این داروها را به نحواحسن بررسی کند. خیلی از کشورها و سازمان ها بر همین اصل به WHO اعتماد می کنند و به محض این که واکسنی تأیید شود، استفاده می نمایند. آن دسته از کشورهایی که قبل از تأیید WHO واکسیناسیون را آغاز می کنند، طبق طبقه بندی بانک جهانی معمولاً از کشورهای توسعه یافته اند. متأسفانه خیلی از کشورهایی که سطح درآمد پایینی دارند، هنوز نتوانسته اند واکسن تهیه کنند. «یونیسف» و «کووَکس» و خیلی از آژانس ها برای این که بتوانند کمک کنند تا کشورهای کم درآمدتر هم به واکسن دسترسی داشته باشند، تنها از شرکت هایی که سازمان جهانی بهداشت آنها را تأیید کرده اند، دارو خریداری می کنند.
کارشناس ارزیابی دارویی سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود: این سازمان برای تسهیل و شناسایی واکسن های مورد تأیید، نتایج و گزارش بررسی ها را مرتباً در سایت های رسمی منتشر می کند تا کشورها اطلاعات جامعی درباره این داروها داشته باشند.
خادم در اشاره به نگاه سازمان جهانی بهداشت بر روند تولید واکسن در شرکتهای معتبر مثل «مدرنا»، «فایزر»، «جانسون اندجانسون» و... که سهم زیادی در تولید واکسن دنیا دارند و شرکت هایی که نام و نشانی در عرصه‌ی تولید واکسن ندارند، هم تشریح کرد: برای سازمان جهانی بهداشت اهمیتی ندارد که اطلاعات از چه شرکتی می رسد. در این سازمان، فرایند و روند استانداردی وجود دارد که کارشناسان آن فرایند را دنبال می کنند. لزوماً چیزی که در این بین تفاوت به وجود می آورد «شرکت» نیست، بلکه سازمانی است که که بر روند تولید واکسن آن شرکت نظارت داشته است. برای مثال اگر دارویی در یک کشور اروپایی به تأیید آژانس دارویی اروپا برسد، از نظر WHO اعتبار خاصی دارد؛ چونکه همکاریهای گذشته، این شناخت و اعتبار را به این آژانس می دهد تا سازمان جهانی بهداشت با طیب خاطر بیشتری آنرا تأیید کند و روند کار سریع تر طی شود.
یکی از دلایلی که خیلی از شرکتهای دارویی معتبر در دنیا علاقه مندند تا سازمان بهداشت جهانی واکسن یا داروهای تولیدی آنان را تأیید کند، مساله صادرات و فروش آن به خیلی از کشورها و گرفتن تأییدیه و مجوز از جانب آن هاست. کارشناس ارزیابی دارویی سازمان جهانی بهداشت در این زمینه و درباره تفاوت این مساله با پاندمی خطرناک کرونا اظهار داشت: مجوزی که سازمان جهانی بهداشت برای واکسن کرونا در نظر می گیرد، برای صادرات نیست. تأییدیه WHO برای شرکت ها مهم می باشد، چونکه سبب می شود تا بازار جهانی برای تولیدکنندگان ایجاد شود. نکته ای که درباره تولید واکسن وجود دارد، این است که تولید واکسن در تمام کشورهای دنیا رایج نیست. واکسن داروی نسبتاً ارزانی است که در تولیدش دوزاژ و تیراژ اهمیت زیادی دارد. تأییدیه سازمان جهانی بهداشت به این شرکت ها کمک می نماید تا به بازار جهانی راه یابند. یونیسف یکی از نهادهایی است که وظیفه دارد به تمام مردم دنیا واکسن برساند. برخی از این شرکت ها با فروش واکسن به آژانس هایی مثل یونیسف، محصول شان را به دست مردم دنیا می رسانند و اعتبار خاصی کسب می کنند.
خادم در انتها ضمن ابراز امیدواری از تولید واکسن های جدید و بیشتر ضد ویروس کرونا، اظهار داشت: برای سازمان جهانی بهداشت اهمیت دارد تا واکسن کرونا در اسرع وقت، به صورت مساوی و یکسان در اختیار تمام مردم دنیا قرار داده شود. از همین رو سند و برنامه ای برای واکسیناسیون سراسری تمام ملت ها تعبیه شده است که به آژانس کووَکس کمک می نماید تا این دارو هرچه سریع تر و باتوجه به اولویت بندی ها، به کشورها عرضه شود.
منبع:

1399/12/04
13:41:51
0.0 / 5
713
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما