دستورالعمل ابلاغ شد؛

اعلام جزئیات انواع وام های دانشجویان علوم پزشكی

اعلام جزئیات انواع وام های دانشجویان علوم پزشكی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت جزئیات انواع وام های دانشجویان علوم پزشكی برای سال تحصیلی 1399-1400 را اعلام نمود.


به گزارش این با من به نقل از مهر، دستورالعمل اجرائی نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ منتشر گردید. در امتداد اجرای ماده ۲۳ بخشنامه نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بمنظور تعیین نحوه پرداخت تسهیلات، این دستورالعمل تدوین و دانشگاه ها ملزم به اجرای آن هستند. تسهیلات شامل وام های تحصیلی، مسکن، ضروری و ودیعه مسکن می باشد. بازپرداخت تسهیلات در طول تحصیل به دو روش صورت می پذیرد. یک دانشجویان می توانند بوسیله منوی درخواست های تأیید شده و گزینه پرداخت اینترنتی در پرتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اقدام نمایند. دوم اینکه با بهره گیری از فرم دارای شماره شناسایی چاپ شده توسط سیستم یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان و مراجعه به شعب بانک عامل، اقدام نمایند. انواع وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نوع وام مبلغ دسته بندی دانشجویان زمان ارائه وام وام تحصیلی یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال دانشجویان مجرد به صورت ماهیانه وام تحصیلی چهار میلیون و ۲۵۰ هزار ریال دانشجویان متاهل به صورت ماهیانه تبصره: به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند ۵۰۰ هزار ریال تسهیلات اولاد تعلق می گیرد وام مسکن فقط به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و در صورت ارائه اجاره نامه مورد تایید، با رعایت سایر ضوابط پرداخت می شود. وام مسکن یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال دانشجویان مجرد به صورت ماهیانه وام مسکن سه میلیون ریال دانشجویان متاهل به صورت ماهیانه وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می شوند بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و یک نوبت در طول تحصیل پرداخت می شود. وام ضروری ۱۰ میلیون ریال مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری ۱۶ میلیون ریال مقاطع دکتری تخصصی و دکترای پژوهشی (Ph.D) و دستیاران تخصصی یک نوبت در طول تحصیل به دانشجویان واجد شرایط علاوه بر وام ضروری تا دو برابر مبلغ پایه با رعایت فاصله یک نیمسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می شود وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی دانشگاه های کشور یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای پژوهشی دانشگاه های کشور یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) که در یکی از دانشگاه ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا
خانواده آنها خسارت دیده باشند یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات. یک نوبت در طول تحصیل وام ضروری دوبرابر ۸ میلیون ریال دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه. یک نوبت در طول تحصیل جزئیات وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی وام ودیعه مسکن حداکثر ۱۸۵ میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای در گروه یک یکبار در هر مقطع تحصیلی وام ودیعه مسکن حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای در گروه دو یکبار در هر مقطع تحصیلی وام ودیعه مسکن حداکثر ۱۱۰ میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای در گروه سه یکبار در هر مقطع تحصیلی وام ودیعه مسکن حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی و دستیاران تخصصی) در گروه یک یکبار در هر مقطع تحصیلی وام ودیعه مسکن حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی و دستیاران تخصصی) در گروه دو یکبار در هر مقطع تحصیلی وام ودیعه مسکن حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی و دستیاران تخصصی) در گروه سه یکبار در هر مقطع تحصیلی ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه کنند فقط برای یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می شود. به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای پس از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ودیعه مسکن پرداخت می شود. به دستیاران تخصصی، دکترای تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله پس از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می شود. تبصره: درباب دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی، سوانح، تصادفات و مبتلا به بیماری های خاص در نظر گرفتن رعایت فاصله از شروع تحصیل الزامی نیست. به دانشجویانی که عازم سفر عمره مفرده و عتبات عالیات می باشند، یک نوبت وام ضروری به میزان ۱۰ میلیون ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می شود. تبصره – متقاضیان وام حج و عتبات عالیات در یک مقطع تحصیلی فقط می توانند از یک نوبت از این نوع تسهیلات بهره مند شوند. مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی، برای مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی و برای مقطع دکتری حرفه ای حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی است. تبصره: پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که در ماده فوق به آنها اشاره نشده، ممنوع می باشد. تبصره: چنانچه دانشجو بهر دلیلی در دوره تحصیل از وام استفاده نکند مدت مذکور جزو دوره مندرج در ماده ۱۷ محسوب خواهد شد و تنها مجاز به استفاده از تسهیلات در باقیمانده مدت دوره هستند. پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر، ممنوع می باشد. پرداخت سایر وام ها به این افراد با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع خواهد بود. به دانشجویان متاهل تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه مدارک و مستندات لازم ماهیانه تا سقف ۵ میلیون ریال وام تحصیلی و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال وام مسکن اعطا خواهد شد. به این دسته از دانشجویان وام های تحصیلی و مسکن مندرج در جدول تعلق نخواهد گرفت. دانشگاه های علوم پزشکی باید لیست دانشجویان واجد شرایط وام های تحصیلی و مسکن را طبق نیمسال های تحصیلی در نرم افزار صندوق ایجاد و سربرگ اسناد را در یک نسخه چاپ و در تاریخی که اعلام می شود، ارجاع و ارسال نمایند. مدت زمان ارسال لیست دانشجویان در نیمسال اول از اول مهر تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ و در نیمسال دوم از ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ است. گروه های یک، دو و سه شامل دانشگاه های زیر است: گروه یک: دانشگاه علوم پزشکی ارتش، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه علوم بهزیستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان انتقال خون، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، هلال احمر ایران و پژوهشگاه رویان. گروه دو: دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اصفهان، البرز، بندرعباس، بوشهر، تبریز، جندی شاپور اهواز، زنجان، شیراز، قزوین، قم، گیلان، مشهد و همدان گروه سه: دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی آبادان، اردبیل، ارومیه، اسدآباد، اسفراین، ایرانشهر، ایلام، بابل، بم، بهبهان، بیرجند، تربت جام، تربت حیدریه، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، خمین، خوی، خلخال، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، ساوه، سبزوار، سراب، سمنان، سیرجان، شاهرود، شهرکرد، شوشتر، فسا، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گراش، گناباد، گلستان، لارستان، لرستان، مازندران، مراغه، نیشابور، یاسوج و یزد به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

1399/08/01
21:40:09
5.0 / 5
1394
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما