گزارش این با من؛

شرایط 67 دانشگاه در عرضه خوابگاه

شرایط 67 دانشگاه در عرضه خوابگاه ۶۷ دانشگاه كشور در كنكور ۹۹ برای عرضه خوابگاه دولتی با مشكل مواجه اند و عرضه خوابگاه برای دانشجویان دختر در اولویت قرار دارد. همینطور یك دانشگاه اعلام نمود به علت كرونا خوابگاه نمی دهد.


به گزارش این با من به نقل از مهر، هر ساله بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری دانشگاه های کشور شرایط دانشگاه خویش را به اطلاع داوطلبان می رسانند تا داوطلبان بتوانند با اطلاع از این شرایط رشته مورد نظر خویش را انتخاب کنند. سال جاری با عنایت به شیوع کروناویروس سفارش مسؤلان آموزش عالی این است که داوطلبان انتخاب رشته خویش را بومی و حتی المقدور نزدیک ترین دانشگاه را به محل سکونت خود انتخاب کنند. بررسی وضعیت خوابگاه های دانشگاه های کشور نشان داده است که از تعداد ۸۴ دانشگاهی که وضعیت امکانات رفاهی خویش را اعلام نموده اند، تعداد ۶۱ دانشگاه در تأمین خوابگاه دولتی با مشکل مواجه اند و شرایط خاصی را برای عرضه خوابگاه اعلام نموده اند و بیشترین میزان عرضه خوابگاه به صورت خودگردان و با دریافت هزینه صورت می گیرد. دانشگاه شیراز تنها دانشگاهی است که اعلام نموده است با عنایت به اجبار رعایت شرایط پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، امکان تخصیص خوابگاه و تغذیه برای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ وجود ندارد. ۶ دانشگاه همچون دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده فنی و مهندسی گرمسار، دانشگاه هنر شیراز، مرکز آموزش عالی لامرد، دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه صنعتی همدان اعلام نموده اند که فاقد خوابگاه هستند و هیچ گونه تعهدی در مورد تأمین خوابگاه دانشجویان ندارند. در مقابل ۱۶ دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی اعلام نموده اند که خوابگاه عرضه می دهند و شروط خاصی را اعلام نکرده اند. جدول دانشگاه های عرضه دهنده خوابگاه برای دانشجویان ردیف نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ۱ مرکز آموزش عالی ممسنی
دارای خوابگاه برای دانشجویان پسر و دختر ۲ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
دارای خوابگاه برای دانشجویان پسر و دختر ۳ دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
دارای امکانات خوابگاهی ۴ دانشگاه بیرجند
اعطای خوابگاه دانشجویی به تمامی دانشجویان غیربومی / عرضه خوابگاه متأهلی ۵ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
دارای خوابگاه و اولویت با دانشجویان روزانه ۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاثانی اهواز
دارای سرای مناسب پسرانه و دخترانه ۷ دانشگاه صنعت نفت
تأمین امکانات خوابگاه مجردی ۸ دانشگاه صنعتی شاهرود
عرضه خوابگاه به کلیه پذیرفته شدگان ۹ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
عرضه خوابگاه به تمام پذیرفته شدگان ۱۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عرضه خوابگاه به کلیه پذیرفته شدگان ۱۱ دانشگاه جهرم
دارای خوابگاه ۱۲ دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) (ویژه خواهران) رفسنجان
دارای خوابگاه ۱۳ دانشگاه گنبد
عرضه خوابگاه دولتی به حایزین شرایط و مهیا بودن خوابگاه خودگردان ۱۴ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دارای خوابگاه ۱۵ دانشگاه یزد
عرضه خوابگاه به دانشجویان روزانه غیربومی و عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت ۱۶ دانشگاه زابل
عرضه خوابگاه به کلیه پذیرفته شدگان روزانه / به پذیرفته شدگان دختر دوره نوبت دوم / به پذیرفته شدگان پسر دوره نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت خالی تعداد ۶۱ دانشگاه در تأمین خوابگاه دولتی با مشکل مواجه اند و بیشترین میزان عرضه خوابگاه به صورت خودگردان است. در این میان دانشجویان دختر هم در اولویت واگذاری خوابگاه قرار دارند. جدول شرایط خاص دانشگاه ها برای عرضه خوابگاه دانشجویی ردیف نام دانشگاه توضیحات ۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دارای شرایط / فاقد خوابگاه متاهلی ۲ دانشگاه صنعتی سهند عدم تعهدی در عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و آموزش مجازی ۳ دانشگاه مراغه واگذاری خوابگاه ملکی یا استیجاری و یا خودگردان در حد امکان به تمامی دانشجویان متقاضی ۴ دانشگاه صنعتی ارومیه دارای ظرفیت بسیار محدود سرای ملکی / اسکان دانشجویان ورودی جدید در سراهای خودگردان / عدم تعهد برای عرضه سرای ملکی ۵ دانشگاه محقق اردبیلی عرضه خوابگاه دولتی دانشجویان پسر به مدت ۲ نیمسال اول و ۲ نیمسال آخر و به دانشجویان دختر به مدت ۴ نیمسال اول / خوابگاه خودگردان به دانشجویان دوره شبانه ۶ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان عدم تعهد نسبت به دادن خوابگاه به تمام دانشجویان ۷ دانشگاه اصفهان فاقد خوابگاه متاهلی / اولویت اسکان با دانشجویان مجرد جدید الورود غیربومی ۸ دانشگاه صنعتی اصفهان تأمین اسکان دانشجویان برای ۶۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط با اولویت رتبه در کنکور / عدم تعهد خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ۹ دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتی / معرفی خوابگاه خودگردان در سطح شهر ۱۰ مرکز آموزش عالی شهرضا دارای خوابگاه خودگردان با ظرفیت محدود (پسران / دختران) ۱۱ دانشگاه هنر فاقد امکانات خوابگاهی در تهران برای دانشجویان جدید / فاقد خوابگاه متاهلی / عدم امکان اسکان دانشجویان روزانه و واگذاری با اولویت ۱۲ دانشگاه شهید بهشتی عرضه خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه بر مبنای نمره کنکور / عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان بومی ساکن استان های تهران و البرز / فاقد خوابگاه متأهلی ۱۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی فاقد خوابگاه برای پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم / تخصیص خوابگاه به دانشجویان برحسب اولویت رتبه ۱۴ دانشگاه صنعتی شریف تأمین خوابگاه صرفاً"برای دانشجویان روزانه غیر بومی به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساکنین شهرستانهای توابع تهران و البرز ۱۵ دانشگاه علامه طباطبایی اولویت واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه با رتبه های زیر هزار / اسکان سایر دانشجویان در صورت وجود ظرفیت / فاقد خوابگاه متاهلی ۱۶ دانشگاه علم و صنعت ایران واگذاری خوابگاه محدود در ۸ نیمسال تحصیلی / فاقد خوابگاه متاهلی / تخصیص خوابگاه برای متقاضیان به غیر از استان های تهران و البرز ۱۷ دانشگاه شهرکرد امکان واگذاری محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه / عدم واگذاری و عدم تعهد خوابگاه به دانشجویان غیر از روزانه / فاقد خوابگاه متاهلی ۱۸ دانشگاه بزرگمهر قاینات اسکان دانشجویان دختر در خوابگاه پردیس اصلی دانشگاه / اسکان دانشجویان پسر در خوابگاه خودگردان / اولویت اسکان با دانشجویان روزانه ۱۹ دانشکده فنی و مهندسی حضرت زینب (س) سبزوار دارای خوابگاه خودگردان ۲۰ دانشگاه تربت حیدریه فاقد خوابگاه ملکی و دارای خوابگاه خودگردان ۲۱ دانشگاه حکیم سبزواری عرضه خوابگاه با اولویت دانشجویان روزانه و بر مبنای امتیازبندی ۲۲ دانشگاه صنعتی قوچان خوابگاه تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان دختر / خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان پسر ۲۳ دانشگاه فردوسی مشهد عرضه خوابگاه به ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی، ساکنین شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر / عدم عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ۲۴ مجتمع آموزش عالی گناباد فاقد خوابگاه دانشجویی دولتی / عرضه خوابگاه خودگردان ۲۵ مرکز آموزش عالی کاشمر عرضه خوابگاه خودگردان برای دانشجویان روزانه و شبانه ۲۶ دانشگاه بجنورد عرضه خوابگاه برای دانشجویان روزانه بر مبنای اولویت / عرضه خوابگاه های غیردولتی برای سایر دانشجویان ۲۷ دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد دارای خوابگاه خصوصی (با ظرفیت محدود) زیرنظر دانشگاه ۲۸ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان فاقد خوابگاه متأهلی / واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه واجد شرایط / عدم تعهد تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم / عدم عرضه خوابگاه به دانشجویان بومی تا شعاع ۵۰ کیلومتری بهبهان ۲۹ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان نیمسال چهارم به بعد ۳۰ دانشگاه زنجان امکان تخصیص خوابگاه برای دانشجویان روزانه با شرایط خاص / عدم تعهد تأمین خوابگاه دولتی دانشجویان نوبت دوم / فاقد خوابگاه متأهلی ادامه جدول شرایط دانشگاه ها برای عرضه خوابگاه دانشجویی ردیف نام دانشگاه توضیحات ۳۱ دانشگاه دامغان عرضه خوابگاه ۸ نیمسال به دانشجویان دختر و ۴ نیمسال به دانشجویان پسر ۳۲ دانشگاه سمنان عرضه خوابگاه صرفا به دانشجویان روزانه در نخستین سال تحصیل / عدم عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان ۳۳ دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) عرضه خوابگاه به دانشجویان روزانه به مدت ۲ سال / عدم عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ۳۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان عرضه خوابگاه به دارندگان رتبه های تک رقمی مجرد به مدت ۸ نیمسال / عرضه خوابگاه به ۴۰ درصد از دانشجویان مجرد روزانه غیر بومی / فاقد خوابگاه متاهلی / عدم عرضه امکانات به سایر دانشجویان غیر روزانه ۳۵ دانشگاه سلمان فارسی کازرون دارای خوابگاه خودگردان ۳۶ دانشگاه شیراز عدم امکان تخصیص خوابگاه برای دانشجویان در نیمسال اول با عنایت به اجبار رعایت شرایط پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ۳۷ دانشگاه صنعتی شیراز اولویت واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر ۳۸ دانشگاه فسا عرضه خوابگاه های تحت سرپرستی دانشگاه به دانشجویان ۳۹ مرکز آموزش عالی استهبان عرضه خوابگاه خودگردان و اداره توسط بخش خصوصی ۴۰ مرکز آموزش عالی فیروز آباد دانشجویان جدیدالورود در اولویت واگذاری خوابگاه ۴۱ مرکز آموزش عالی لار عرضه خوابگاه زیر نظر دانشگاه برای دانشجویان دختر به مدت ۴ سال و برای دانشجویان پسران به مدت یک سال ۴۲ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (قزوین) عرضه خوابگاه برای ۳۵ درصد دانشجویان جدیدالورود غیر بومی با رعایت اولویت / فاقد خوابگاه متاهلی ۴۳ دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) قم عدم تعهد عرضه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ۴۴ دانشگاه صنعتی قم عرضه خوابگاه به صورت خودگردان (با نظارت دانشگاه) ۴۵ دانشگاه قم عرضه خوابگاه به رتبه های برتر کنکور سراسری / عرضه خوابگاه به دانشجویان روزانه دارای معدل برتر / عرضه خوابگاه به دانشجویان از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، نیازسنجی از خانواده های نیازمند و بعد مسافت به ترتیب امتیاز / عرضه خوابگاه خودگردان برای سایر دانشجویان ۴۶ دانشگاه کردستان عرضه خوابگاه به تمام دانشجویان دختر دوره روزانه و ۵۰ درصد دانشجویان پسر دوره روزانه ۴۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان عرضه محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه / عدم تعهد خوابگاه برای دانشجویان مجتمع آموزش عالی بافت ۴۸ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان واگذاری خوابگاه به دانشجویان پسر به تعداد محدود ۴۹ دانشگاه صنعتی کرمانشاه عرضه خوابگاه های استیجاری و خودگردان تحت نظارت دانشگاه ۵۰ دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتی و دارای خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه ۵۱ دانشگاه گیلان عرضه محدود خوابگاه بر مبنای امتیاز و ظرفیت به پذیرفته شدگان غیر بومی دوره روزانه ۵۲ دانشگاه لرستان عرضه خوابگاه دولتی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم (دانشجویان دختر) / عدم تعهد خوابگاه دولتی برای دانشجویان پسر ۵۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم / اولویت خوابگاه با دانشجویان روزانه ساکن در خارج از استان مازندران ۵۴ دانشگاه علم و فناوری مازندران فاقد خوابگاه دولتی / عرضه محدود خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر ۵۵ دانشگاه مازندران اولویت واگذاری خوابگاه بر مبنای رتبه های برتر در هر رشته ۵۶ دانشگاه اراک عرضه خوابگاه به دارندگان رتبه های برتر کنکور / عدم امکان عرضه خوابگاه به همه دانشجویان / اختصاص خوابگاه با اولویت از نیمسال چهارم به بعد ۵۷ دانشگاه تفرش عرضه خوابگاه به دانشجویان دختر (روزانه و نوبت دوم) / عرضه خوابگاه به دانشجویان پسر (روزانه ونوبت دوم) در سال اول ۵۸ دانشگاه هرمزگان عدم عرضه خوابگاه برای دانشجویان پسر ورودی جدید / عدم تعهد خوابگاه مجتمع آموزش عالی میناب ۵۹ دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی تأمین خوابگاه تحت نظارت دانشگاه و با دریافت هزینه مصوب ۶۰ دانشگاه ملایر عرضه خوابگاه به دانشجویان جدید الورود غیر بومی روزانه به مدت ۴ نیمسال تحصیلی / عرضه خوابگاه خودگردان برای سایر دانشجویان ۶۱ دانشگاه اردکان دارای خوابگاه خودگردان برای دانشجویان پسر و دختر


منبع:

1399/07/07
14:28:23
5.0 / 5
1474
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما