نهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

استاد دانشگاه شاهد: پیشرفت را با الگوی اسلامی ایرانی به دست آوریم

استاد دانشگاه شاهد: پیشرفت را با الگوی اسلامی ایرانی به دست آوریم به گزارش این با من استاد دانشگاه شاهد اظهار داشت: تدوین الگوی ـ اسلامی ایرانی پیشرفت از ابعاد گوناگون، یك اتفاق نیك، مهـم و بی سابقه در امر برنامه ریزی توسعه است. ایـن نقطه عطـف تاریخی در ایران اسلامی، البته پدیده ای نوپاست، ازاین رو تبیین ابعاد مختلف آن برای ایجاد دركی مشترك، هماهنگ، روشـن و شـفاف از مبحث ضروری می باشد.


به گزارش این با من به نقل از ایسنا، دکتر محمدرحیم عیوضی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار گردید به تبیین طراحی مدل مفهومی با تاکید بر مؤلفه های تاثیر گذار بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پرداخت.
وی اظهار داشت: بررسی آثار و نتایج توسعه در کشور نشان میدهد توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته سبب توسعه و پیشرفت کشور شود و از طرف دیگر باعث کمرنگ شدن ارزش های اسلامی-ایرانی شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه اسلامی ایران جستجو کرد، بنابراین این امر لزوم طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می کند.
استاد دانشگاه شاهد بهتـرین تعریف از توسعه را گذار از وضع موجود به وضعیت مطلوب به شکل همه جانبه و در همه ابعاد دانست و اضافه کرد: باید در ابعاد اقتصادی، اجتمـاعی، سیاسی، فرهنگی، زندگی کامل و سلامت زیست محیطی به توسعه با معنای مذکور برسیم.
عیوضی سپس به تبیین راهبردهای عدالت اجتماعی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، توسعه انسانی و زیست محیطی در سند الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت پرداخت.
استاد دانشگاه شاهد با اشاره به نیازمندیهای اقتصادی، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد باید تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخصهای کیفی و کمّی آن، برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخصهای کمّی آن در علم اقتصاد، تدوین نسبت عادلانه میان کار ـ درآمد، برچیدن ظرفیت های کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت ها، توزیع سرانه فرصت ها و ظرفیت ها به صورت تقریباً مساوی، ارتقاء بی وقفه توانمندی های افراد کمتر توانمند، ساماندهی دقیق انفال بخصوص در مبحث زمین، آب و انرژی و بازتوزیع فرصت ها و ظرفیت ها در بین اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه صورت گیرد.
وی، اعتقاد به وجود، امکان بهره برداری و لزوم استخراج و به کارگیری الگوی نظام سیاسی و عدالت مهدوی بعنوان الگوی عملی، روزآمد و کارآمد، صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاسداری از آن و پایداری در جهت تحقق آن، پیشبینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم، تأمین امنیت شخصی، اجتماعی و به صورت کلی امنیت ملی، مشارکت سیاسی افراد جامعه در تعیین سرنوشت ملی و انتخاب افراد و واگذاری کارها و مسئولیت ها بر مبنای شایستگی ها را از الزامات عرصه سیاست دانست.
استاد دانشگاه شاهد با تبیین دیدگاه هایش در عرصه اجتماعی و فرهنگی، اظهار داشت: احقاق حقوق افراد جامعه، برخورداری تمام اقشار از حقوق برابر بر مبنای عدالت نه مساوات، عمل بر مبنای قانون و موازین قانونی، برخورداری تمامی اقشار از رفاه و زندگی صحیح، مراعات شایستگی های افراد، پر کردن شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و درآمدها، دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه و طرد فرهنگ اشرافی گرایی، ساده زیستی و روحیه مردم گرایی مدیران اداره امور مملکتی، وجود حاکمانی مومن به عدالت خواهی اسلامی و احساس مسئولیت همگانی عمده مسائلی هستند که در سند اسلامی ایرانی پیشرفت باید مورد توجه قرار بگیرد.
عیوضی رفع نیازمندی های عرصه توسعه انسانی را مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت های مناسب در امتداد ایجاد درآمد از صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز و در نتیجه افزایش درآمد سرانه ملی، سیاست گذاری در جهت اولویت بخشی به بخش بهداشت و درمان در امتداد پشتیبانی از خانوارها، بسیج منابع و امکانات در جهت ریشه کن ساختن بی سوادی در جامعه، تلاش در جهت کاهش تورم و نیل به ثبات اقتصادی به منظور ارتقاء سطح کیفی زندگی و رفاه در جامعه، اهتمام دولت در جهت توسعه نظام آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آن، سیاست گذاری در امتداد افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و افزایش دسترسی همگانی به آموزش دانست.
وی سپس رفع چالش های عرصه علم و فناوری را در گرو توجه به علم و تبدیل آن بـه یکـی از گفتمان هـای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شکوفایی و تولید علم و فناوری بر اساس آموزه های اسلامی، نهادینه کردن نگرش اسلامی به علـم و تسـریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی، تحـول و نوسـازی نظـام تعلـیم و تربیـت اعـم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلـیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف سند، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأکیـد بـر پرورش انسان های متقی، خودبـاور و توانا در تولیـد علـم و فنـاوری متناسـب بـا ارزشـهای اسلامی و نیازهای جامعه، تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علـم و فنـاوری بـا کشورهای دیگر بخصوص کشورهای منطقه و جهان اسلام و پشتیبانی از پژوهش ها و مطالعات برای شناسایی نگرش های غیراسلامی از قبیل اومانیسـتی و سکولاریسـتی در متـون آموزشی و اصلاح آنها بر مبنای آموزه های اسلامی دانست.
استاد دانشگاه شاهد در انتها الزامات عرصه زیست محیطی را مشتمل بر تدوین الگوی مناسب تولید به منظور بهره برداری صحیح از منابع زیست محیطی بر مبنای آموزه های پرارزش دینی و مذهبی، استفاده از تکنولوژی های نوین در فرایندهای صنعتی، معدنی و خدماتی به منظور حفاظت از محیط زیست و تأمین سلامت عمومی جامعه و اعمال مدیریت صحیح در امتداد جمع آوری پسماندهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی دانست.1399/03/21
11:59:53
5.0 / 5
2224
تگهای خبر: آموزش , پژوهش , خدمات , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما