رئیس صندوق رفاه خبر داد:

افزایش وام ضروری و شهریه دانشجویان برای سال تحصیلی جدید

افزایش وام ضروری و شهریه دانشجویان برای سال تحصیلی جدید این با من: رئیس صندوق رفاه دانشجویان از افزایش وامهای ضروری و شهریه دانشجویان برای سال تحصیلی جدید آگاهی داد.


به گزارش این با من به نقل از مهر، نشست خبری ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بامداد امروز اجرا شد. وی در این برنامه با اشاره به برگزاری نشست هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت: هیئت امنای صندوق با افزایش وام ضروری به بیشتر از ۶۰ درصد موافقت نمود. رئیس صندوق رفاه همین طور اظهار داشت: بر طبق این مصوبه ۶۰۰ هزار تومان وام ضروری به یك میلیون تومان افزایش پیدا كرد. وی ادامه داد: وام شهریه نیز در مقاطع مختلف ۳۰ تا ۵۰ درصد برای سال تحصیلی ۹۸_۹۹ افزایش پیدا كرد. مطیعی درباره میزان اجاره بهای خوابگاه و نرخ تغذیه دانشجویی نیز اظهار داشت: اجاره بهای خوابگاهها ۱۲ تا ۱۸ درصد گران شده ولی هنوز نرخ دقیق تغذیه مشخص نشده است. وی افزود: قسمتی از مسئولیت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم كمك به ارتقای تغذیه دانشجویان و ارتقای كمی و كیفی سرای دانشجویی در دانشگاه ها است. مطیعی درباب عدالت محوری اضافه كرد: عدالت محوری اصل اساسی صندوق رفاه دانشجویان است؛ منابع این صندوق محدود است و تناسب با نیازهای دانشجویان ندارد. برمبنای فاكتورهای عدالت محوری نیازهای اساسی دانشجویان در اولویت است. رئیس صندوق رفاه دانشجویان اذعان كرد: تلاش جهت تشویق دانشگاه ها به ارتقای كیفیت و كمیت سراهای دانشجویی و تغذیه دانشجویی در اولویت است.۱۲ هزار متر مربع به فضای سراهای دانشجویی اضافه می شودمطیعی افزود: مجموع سراهای دانشجویی دو میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع در كشور است، سال جاری ۱۲ هزار متر مربع به این فضا اضافه می شود كه چهار مورد از این خوابگاه ها وقفی و خیرساز بوده و مابقی به صورت ساخت خوابگاه و استیجاری بوده است.عمر بیشتر از ۶۵ درصد سراهای دانشجویی بیشتر از ۲۰ سال استوی با اشاره به چالش سراهای دانشجویی اشاره كرد: بیشتر از ۶۵ درصد سراها دانشجویی عمر ۲۰ سال به بالا دارند و هزینه تعمیر و نوسازی این سراها در كوتاه مدت بسیار دشوار است و این یكی از چالش هایی است كه با آن رو به رو هستیم.كلید نوسازی ۱۰۰ سرای دانشجویی زده شدمطیعی افزود: در حوزه ارتقا سراهای دانشجویی ۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و بیشتر از ۱۰۰ سرای دانشجویی تحت پوشش طرح بازسازی و نوسازی و ارتقا هستند.۴۴ هزار مترمربع آشپزخانه های دانشجویی صنعتی می شودوی اشاره كرد: ۱۲۸ هزار متر مربع مساحت آشپزخانه دانشگاه های كل كشور است و امسال ۴۴ هزار متر مربع با اعتباری معادل ۳۳ میلیارد تومان صنعتی شده و ارتقا خواهد یافت.پیش بینی ۵۰۰ میلیارد تومان انواع وام دانشجویی در سال جدیدمطیعی اشاره كرد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع وام های دانشجویی همچون ودیعه مسكن، تحصیلی، شهریه، ازدواج، وام ویژه دكتری برای سال جاری پیش بینی شده است. ایشان سپس به مطالبات صندوق رفاه از دانشجویان اشاره نمود و اظهار داشت: صندوق رفاه ۸۸ میلیارد تومان از دانشجویان مطالبات دارد. منابع این صندوق تنها برای نسل پیشین یا نسل كنونی نیست بلكه این منابع برای تمامی دانشجویان است. از همین رو ما باید منابع صندوق رفاه دانشجویان را حفظ نماییم كه قسمتی از این منابع، وصول بموقع مطالبات این صندوق از دانشجویان است. وی با اشاره به اینكه برمبنای شاخص بانك مركزی میزان هزینه تغذیه ۴۱ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: برای تأمین مواد اولیه آشپزخانه های دانشگاه ها، با وجود محدودیت های مالی و افزایش قیمت ها با وزارت كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباب تأمین مواد اولیه، تمهیداتی صورت گرفته است. مطیعی افزود: همین طور مذاكراتی با كارخانه ها و چندین فروشگاه برای اقلام اصلی همچون برنج، روغن و گوشت قرمز انجام شده كه بتوانیم با حذف واسطه، كیفیت و قیمت مناسب، مواد اولیه را در اختیار دانشگاه ها قرار دهیم. مطیعی اضافه كرد: در سال ۹۸ پیش بینی می شود ۱۲۴ میلیون پرس در وعده های مختلف، غذا به دانشجویان داده شود. با فرض اینكه دانشجویان ساكن خوابگاه دو الی سه وعده غذا سرو كنند. همین طور دانشجویانی كه ساكن خوابگاه نیستند نیز تنها یك وعده ناهار از غذای دانشگاه استفاده كنند. وی تصریح كرد: سال قبل با پیگیری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تغذیه دانشجویی از محل اعتبارات متمركز هزینه شد كه امسال نیز طی مكاتباتی كه با دكتر نوبخت صورت گرفته است، وی قول مساعدت داده و امیدواریم با مشكلی مواجه نشویم. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت: تلاش هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان این است كه فشار ناشی از افزایش قیمت ها در زمینه تغذیه به دانشجویان منتقل نشود بر همین مبنا مبلغ تغذیه دانشجویی مقرر شد باردیگر بررسی و تعیین شود.افزایش درخواست دانشجویان برای غذای دانشجوییوی افزود: درخواست دانشجویان برای غذای دانشجویی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و در بعضی دانشگاه ها ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته و در مناطق محروم ۸۰ درصد افزایش یافته است و تلاش ما این است كه این افزایش قیمت به هزینه خانوار دانشجویان منتقل نشود. مطیعی درباره افزایش وام های دانشجویی نیز اظهار داشت: امسال تنها وام ضروری و وام شهریه به سبب افزایش شهریه دانشگاه ها افزایش یافته است. وی درباب ضامن وام دانشجویان افزود: با عنایت به وجود ضامن، صندوق رفاه دانشجویان همچنان ۸۸ میلیارد تومان مطالبه دارد، از طرفی تمهیداتی برای دانشجویانی كه نمی توانند شهریه پرداخت كنند و ضامن ندارند، اندیشیده شده است. رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت: از شروع سال تابحال تمامی وام های دكتری كه پرونده آنها تكمیل شده بود، پرداخت شده است. برای تجهیز و تعمیر خوابگاه های فرسوده، ۹۹۹ میلیارد تومان نیاز است كه صندوق رفاه دانشجویان دارای چنین بودجه ای نیست و تجهیز و تعمیر خوابگاه ها نیز بر عهده دانشگاه ها است. مطیعی درباب خوابگاه های متأهلی توضیح داد: حالا برای یك هزار و ۵۰۰ زوج، خوابگاه متأهلی وجود دارد كه ۲ هزار و ۷۰۰ نفر تقاضای خوابگاه متأهلی داده اند كه برای ساخت این تعداد خوابگاه دولتی ۴۲۵ میلیارد تومان نیاز است. البته اگر برای هر سوئیت ۴۵ متر مربع در نظر بگیریم و برای ساخت هر متر ۳.۵ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شود. وی اظهار داشت: حالا ۳ میلیون دانشجو داریم كه تعداد واقعی زوج های دانشجو بیشتر از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد اعلام شده است ولی از آنجائیكه خیلی از دانشگاه ها فاقد خوابگاه های متأهلی هستند، این زوج ها تقاضای استفاده از خوابگاه متأهلی نمی دهند و این ۲ هزار و ۷۰۰ زوج نیز تقاضای وام مسكن متأهلی كرده اند.دانشگاه آزاد بیشترین بدهكار صندوق رفاهمطیعی در پاسخ به سئوالی مبنی براینكه كدام دانشگاه ها بیشترین بدهی را به صندوق رفاه دارند، افزود: دانشگاه آزاد رتبه اول دانشگاه های غیرانتفاعی رتبه دوم، دانشگاه جامع علمی كاربردی رتبه سوم و دانشگاه های دولتی رتبه چهارم بدهكاران صندوق برای وام را می سازند. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در ادامه اضافه كرد: ۹۹۹ میلیارد تومان به قیمت سال ۹۸ نیاز داریم تا سراهای دانشجویی را بازسازی نماییم. مطیعی اضافه كرد: در سال جدید ۵۹ خوابگاه كه ۴ مورد آن وقفی، ۳۳ مورد آن استیجاری و ۱۳ مورد آن ملكی است افتتاح می گردد. وی درباره بودجه صندوق رفاه اظهار داشت: بودجه صندوق رفاه دانشجویی امسال ۶۶۱ میلیارد تومان است كه تابحال ۲۵ درصد آن محقق شده است.


منبع:

1398/05/27
13:06:08
5.0 / 5
4296
تگهای خبر: دانشجو , دانشگاه , رفاه , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما