آرشیو مطالب : مشاوره

در گزارش این با من اعلام شد؛

اردوهای سلامت محور دانشجویی برگزار می گردد

اردوهای سلامت محور دانشجویی برگزار می گردد
معاون فرهنگی وزیرعلوم؛

باید روی حجاب و عفاف در دانشگاه ها برنامه ریزی ویژه داشته باشیم

باید روی حجاب و عفاف در دانشگاه ها برنامه ریزی ویژه داشته باشیم
یك مقام مسئول خبر داد؛

روش اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات از مهرماه تغییر می کند

روش اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات از مهرماه تغییر می کند

چگونه بچه ها را برای نواختن پیانو تشویق کنیم

چگونه بچه ها را برای نواختن پیانو تشویق کنیم
رئیس سازمان امور دانشجویان؛

دانشجویان کمی به مراکز مشاوره رجوع می کنند

دانشجویان کمی به مراکز مشاوره رجوع می کنند

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر بعنوان مرکز نمونه کشوری

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر بعنوان مرکز نمونه کشوری
یك مقام مسئول دانشگاه با این با من مطرح كرد؛

اعلام نرخ غذای دانشجویی در دانشگاه تهران و رد هرگونه افزایش قیمت

اعلام نرخ غذای دانشجویی در دانشگاه تهران و رد هرگونه افزایش قیمت

معرفی بهترین و بزرگترین موسسه حقوقی

معرفی بهترین و بزرگترین موسسه حقوقی
ارائه مشاوره به دانشجویان؛

بکارگیری تمام ظرفیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بکارگیری تمام ظرفیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیركل دانشجویی وزارت بهداشت:

ساخت بیشتر از ۳ هزار تخت مجردی و ۷۰ واحد متاهلی در دانشگاه ها

ساخت بیشتر از ۳ هزار تخت مجردی و ۷۰ واحد متاهلی در دانشگاه ها
مدیركل دانشجویی وزارت بهداشت:

ساخت بیش از ۳ هزار تخت مجردی و ۷۰ واحد متاهلی در دانشگاه ها

ساخت بیش از ۳ هزار تخت مجردی و ۷۰ واحد متاهلی در دانشگاه ها

ایستگاه فضایی چینی ها قبل از اختتام سال تکمیل خواهد شد

ایستگاه فضایی چینی ها قبل از اختتام سال تکمیل خواهد شد

داروخانه ۲۴ داروخانه اینترنتی برای سراسر ایران

داروخانه ۲۴ داروخانه اینترنتی برای سراسر ایران
رئیس جهاددانشگاهی استان:

۱۱ مرکز خدمات هدایت شغلی مددجویان کمیته امداد در کردستان

۱۱ مرکز خدمات هدایت شغلی مددجویان کمیته امداد در کردستان
دانشگاه خوارزمی اعلام كرد؛

زمان ارسال کارنامه سلامت روان برای ورودی های جدید تمدید گردید

زمان ارسال کارنامه سلامت روان برای ورودی های جدید تمدید گردید
مدیركل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خبرداد؛

۱۶ پروژه ورزشی دانشگاهی

۱۶ پروژه ورزشی دانشگاهی
رئیس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت:

بازبینی ساختار ادارات مشاوره دانشگاه ها

بازبینی ساختار ادارات مشاوره دانشگاه ها

چالش های زندگی بعد از طلاق

چالش های زندگی بعد از طلاق
در گزارش این با من اعلام شد؛

آماده سازی دانشجویان جهت زندگی با شرایط بحران پاندمی كرونا

آماده سازی دانشجویان جهت زندگی با شرایط بحران پاندمی كرونا
در ایام امتحانات؛

مركز مشاوره دانشگاه خوارزمی وبینار اضطراب امتحان برگزار می نماید

مركز مشاوره دانشگاه خوارزمی وبینار اضطراب امتحان برگزار می نماید

تمركز روانشناس در تهران بر سلامت شما

تمركز روانشناس در تهران بر سلامت شما
در گزارش این با من اعلام شد:

موارد مشكوك به كرونا در سال تحصیلی جدید بررسی و پیگیری می شوند

موارد مشكوك به كرونا در سال تحصیلی جدید بررسی و پیگیری می شوند
مدیر كل امور مشاوره و سلامت وزارت علوم خبر داد

برگزاری ۲۰۰ كارگاه آنلاین سلامت روان دانشجویی در دوره كرونا

برگزاری ۲۰۰ كارگاه آنلاین سلامت روان دانشجویی در دوره كرونا

اجرای چك در اداره ثبت

اجرای چك در اداره ثبت
پیشینه سلامت روان بررسی می شود؛

بررسی دلیل فوت دانشجویان اهوازی توسط تیم وزارت بهداشت و دانشگاه

بررسی دلیل فوت دانشجویان اهوازی توسط تیم وزارت بهداشت و دانشگاه
در مراسم دانشگاه عنوان شد:

به دانشجویان دهه ۸۰ امیدواریم، مشاوره مجانی برای دانشجویان سوره

به دانشجویان دهه ۸۰ امیدواریم، مشاوره مجانی برای دانشجویان سوره

آشنایی با حقوق خود در دعاوی خانوادگی

آشنایی با حقوق خود در دعاوی خانوادگی
معاون دانشگاه به مهر خبر داد:

اجرای دستورالعمل آراستگی بدون هیچ گونه تنشی در دانشگاه آزاد

اجرای دستورالعمل آراستگی بدون هیچ گونه تنشی در دانشگاه آزاد

موسسه حقوقی اطمینان آرامش پدرام

موسسه حقوقی اطمینان آرامش پدرام
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما