معاون وزیر بهداشت عنوان كرد:

مدیریت فرهنگی دانشگاه ها در مقابل هرج ومرج فرهنگی قرار دارد

مدیریت فرهنگی دانشگاه ها در مقابل هرج ومرج فرهنگی قرار دارد به گزارش این با من معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: مدیریت فرهنگی را در مقابل هرج ومرج فرهنگی قرار دارد و نگاه ما به فرهنگ نگاه به شاکله اجتماعی، تبیین دقیق و جامعی از عوامل فرهنگ ساز است.


به گزارش این با من به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر عباس شیراوژن امروز شنبه ۲۹ آبان ماه در اولین نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی که در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری نخستین جلسه معاونان فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در دوران کرونا بر لزوم تعامل بیشتر با مدیران فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاکید نمود. وی ادامه داد: همه درحال باغبانی فرهنگ هستیم و نسبت به فعل و ترک فعل ها باید دقت نماییم. در سالهای قبل کتابی با عنوان «باغبانی فرهنگ» اثر دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد درباره نگاه رهبر انقلاب درباره مدیریت فرهنگی منتشر گردید که می تواند بسیار راهگشای کارهای فرهنگی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی باشد. شیراوژن افزود: رهبر معظم انقلاب از یک باغبان مثال می زنند که نه فقط باید گل ها را در رشد خود آزاد بگذارد، بلکه باید به آنها کمک و تغذیه کافی هم برساند اما با علف های هرز به جد روبرو شود. چون همه می دانند علف های هرز از همان مواد غذایی تغذیه می کند که گل ها استفاده می نمایند. در حقیقت رشد آنها یعنی تضعیف گل ها. ترویج فرهنگی تحمیلی و الزامی نیست بلکه باید مبتنی بر احساس وظیفه باشد وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگی تحمیلی و الزامی نیست بلکه باید مبتنی بر احساس وظیفه باشد اشاره کرد: منظور از نظریه در این بحث تحت عنوان «نظریه باغبانی فرهنگ»، ارائه یک ساختار منسجم و منطقی از بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه مدیریت فرهنگ است. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: رهبری بیان می کنند: «در مقوله فرهنگ، رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد. باغبان به هنگام، نهال می کارد به هنگام، آبیاری می کند به هنگام، هرس می کند. به هنگام، سمپاشی می کند. به هنگام، هم میوه چینی. باید فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد» باغبان تسلطی بر دانه ندارد و فقط به دانه برای رشد کمک می نماید، موانع را رفع می کند، هرس و سم پاشی می کند. جای مناسب را فراهم می آورد. بذر را توانمند می کند. وی با اشاره به نظریه منسجم رهبر انقلاب درباره موضوعات فرهنگی و اولویت آن اشاره کرد: رهبری می فرمایند هر جا می گویم فرهنگ، منظورم ذهنیت است. فرهنگ، ذهنیت و شاکله اجتماعی حاکم بر جامعه است که فضای تحرک و کنش انسان ها را تعیین می کند. این ذهنیت در بستر زمان شکل گرفته و بصورت مستمر تولید و بازتولید می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ مانند هوا همه جا وجود دارد. رهبری گفته اند فرهنگ مانند هواست ولی تعریف اصلی فرهنگ از نظر ایشان به این نیست، تعریف فرهنگ همان ذهنیت و شاکله است که همه جا هست و هیچ جا خالی از فرهنگ نیست. شیراوژن مدیریت فرهنگی را در مقابل هرج ومرج فرهنگی قرار داد و اظهار داشت: برمبنای نگاه ما به فرهنگ نگاه به شاکله اجتماعی، تبیین دقیق و جامعی از عوامل فرهنگ ساز است و باید به این کلیت دقت نماییم. همانطور که مسئولان بهداشت اجازه نمی دهند غذای فاسد به مردم برسد مدیران فرهنگی نیز باید مانع ترویج خوراک فرهنگی فاسد شوند. نقش مدیران فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی باید مانند نظارت بر بهداشت عمومی باشد وی اظهار داشت: نقش مدیران فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی باید مانند نظارت بر بهداشت عمومی باشد. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره دارند راه های سختگیرانه در این عرصه جواب نمی دهد بلکه باید راه های خلاقانه ای برای رفع و حل مسائل فرهنگی جست وجو شود. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درباره حساسیت فرهنگی در فضای مجازی افزود: در دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۲۵۰ هزار دانشجود داریم که بطور حداقلی یک ساعت از زمان خودرا در فضای مجازی سپری می کنند اما سهم ما مدیران فرهنگی و دانشجویی از این خوراک فرهنگی بسیار ناچیز است. باید محتواهای عمیق، جذاب و اثربخشی باتوجه به ابزارهای نوآورانه و هنری تولید و عرضه نموده و در این عرصه رویکرد فعالانه داشته باشیم. وی روحیه شکست و وادادگی را سهم مهلک خواند و اظهار داشت: توجه به واقعیت هاو کاستی های برای میوولان فرهنگی صرورت دارد. برنامه ریزی باید واقع نگرانه باشد و مدیر فرهنگی باید لطمه ها را ببیند اما هر تحلیل و برداشتی که ما را شکست خورده نشان دهد و روحیه ناامیدی را رواج دهد از نطر استدلالی غلط است و با مبانی دینی ما تعارض دارد. ما به عیب ایمان داریم و اثر تاثیرات خداوند را در مقاطع مختلف دیده ایم. شیراوژن افزود: در روایات و در زمان پیامبر اسلام(ص) و ائمه اتفاقات تلخ فراوانی رخ داده است اما جامعه بطور کلی سقوط نکرده است. اگر توکل داشته باشیم خداوند عنایتش را شامل حال ما می کند. اگر نگاه مثبت نگرانه نداشته باشیم جامعه به میش خواهد رفت اما ما ندیران فرهنگی و دانشجویی دپار شکست خواهیم شد. خداوند حسن ظن خودرا شامل افراد امیدوار می کند. اهمیت تعمیق فکری و عدم پراکنده کاری در زمینه کارهای فرهنگی دانشگاه ها وی با اشاره به تعمیق فکری و عدم پراکنده کاری در زمینه کارهای فرهنگی اظهار داشت: اگر ما نگاه واقعی و اثربخش نداشته باشیم نمی توانیم بر دانشجو اثر بگذاریم. اگر به خاطر رفع تکلیف و دستورالعمل کار کنید بر مخاطب تاثیری نخواهید گذاشت. ما باید در مجموعه کارهای خودمان به تعمیق فکر برسیم و نگاه سیستماتیک به مقوله فرهنگ داشته باشیم. تغییر گرایش و بینش رشد فکری را به همراه خواهد دارد که در رفتار افراد بروز پیدا می کند. معاون وزیر بهداشت مخاطبان جامعه دانشگاهی را افراد فرهیخته و هوشمند دانست و گفت: دانشجویان ما بسیار باهوش هستند و در مراکز فرهنگی مختلف و مساجد محلات خود فراوان برنامه های فرهنگی دیده اند. برای چنین مخاطبانی باید از کارهای کلیشه ای و تکراری پرهیز نماییم و به دنبال قالب های نو، روش های تازه اطلاع رسانی، ادبیات نو و مخاطب پسند باشیم و دسته بندی خوبی از مخاطبان خود داشته باشیم. دانشجو، استاد و کارمند مخاطبان دسته بندی شده ما نیستند بلکه طیف ها، سلایق، گرایش ها و قومیت های مختلفی دارد. نباید در هر موضوعی پیشنهاد برگزاری جشنواره بدهیم شیراوژن پژوهش محوری و توجه به آثار فرهنگی فاخر همچون نوشته های شهید مطهری را عامل تعالی خواند و اضافه کرد: محتوامحوری موجب گسترش حرف عمیق می شود و در این راستا نباید مسابقه محور یا جشنواره زده باشیم. مسابقه و جشنواره یک قالب پیشنهادی برای ارائه کارهای فرهنگی است و نباید در هر موضوعی پیشنهاد برگزاری جشنواره بدهیم. اصالت با برنامه هایی است که با تربیت و انسان سازی و رشد و تعالی فرد سروکار دارد است. وی اظهار داشت: اگر نگاه کلان نگر و راهبردی داشته باشیم می توانیم با خیلی از نگاه های برآمده از کوته نظری مقابله نماییم. ما باید علم و مهارت راهبردی را آموزش دهیم. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اسناد بالادستی در زمینه امور فرهنگی اظهار داشت: سند دانشگاه اسلامی به مجموعه دانشگاهی کشور پیشنهاداتی فارغ از تظاهر و جمود و تحجر می دهد. بیانیه گام دوم نیز یک مسیر راه و نقشه برای حرکت در قالب فرهنگ است که نگاهی فرابردی و کل نگر دارد. وی نگاه دلسوزانه را رمز اثربخشی در قلمرو فرهنگ دانست و اضافه کرد: ما باید دلسوز دانشجو باشیم و مانند فرزند به او نگاه نماییم. مخاطبی که باید کنترل شود ارتباطی با مجموعه دانشگاهی ندارد. ما باید باوجود خطاها به دانشجویان علاقه داشته باشیم در دسترس باشیم. شیراوژن با اشاره به این نکته که معاونت فرهنگی فقط مجری برگزارکننده مراسم نیست اشاره کرد: ما باید ذهنیت و کلیت و شاکله هویتی دانشگاه را در نظر بگیریم و آنرا مدیریت نماییم. برخورد تکریم آمیز با دانشجو در شاکله شخصیت او اثر می گذارد و در حفظ کرامت او اهمیت دارد. راهبردهای سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب، نگاه امیدوارانه به وضعیت فرهنگی و دانشجویی، پرهیز از دید صوری و گزارشی، اثرگذاری برنامه، نوآوری، غلبه کیفیت بر کمیت، نگرش راهبردی و اولویت گرایی، استفاده از هنر و ادب و قالب های هنری، پرهیز از دید رقابت محور، حضور میدانی، صمیمیت و در عین حال قاطعیت، تعامل با نهاد و روحانیت، رویکرد فعال و هم افزا و... همچون موضوعات و مطالبی بود که معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در حوزه سیاست های عمومی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی بیان نمود.


منبع:

1400/08/30
22:09:55
5.0 / 5
102
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما