اسامی اساتید درخواست كننده آزادی دو دانشجوی شریف منتشر گردید

اسامی اساتید درخواست كننده آزادی دو دانشجوی شریف منتشر گردید در پی انتشار خبر ˮدرخواست عفو و آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادیˮ که ساعاتی قبل بر روی خروجی ایسنا قرار گرفت، اساتید امضاء کننده این نامه خواهان انتشار اسامی خود شدند.


به گزارش این با من به نقل از ایسنا، در این خبر، در ابتدا اسامی اساتیدی که در نامه ای رسمی به مسئولان عالی رتبه نظام، خواهان عفو و آزادی "امیرحسین مرادی" و "علی یونسی"، دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف شده بودند، بنا به ملاحظاتی منتشر نشد ولی امضاکنندگان این نامه در تماس با ایسنا خواهان انتشار اسامی خود شدند.
بدین ترتیب اسامی ۱۷۴ نفر از اعضای هیات علمی امضاء کننده این نامه به شرح زیر است:
دکتر علی شریفی زارچی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر بهار فیروزآبادی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر شهره کسایی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر محمدباقر شمس الهی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر عبدالله لنگری، دانشکده فیزیک؛ دکتر محمدرضا هرمزی نژاد، دانشکده شیمی؛ دکتر علی مقداری، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشکده فیزیک؛ دکتر وحید کریمی پور، دانشکده فیزیک؛ دکتر علی پورجوادی، دانشکده شیمی؛ دکتر سیدمحمد غلامزاده محمودی، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر حسین افشین، دانشکد مهندسی مکانیک؛ دکتر سیروس قطبی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر بیژن ظهوری زنگنه، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر مجتبی باقرزاده، دانشکده شیمی؛ دکتر بیژن فرهانیه، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر سعید شاهرخیان، دانشکده شیمی؛ دکتر سید محمودرضا پیشوایی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر فرزام فرهمند، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر علی پاک، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر علی اسفندیار، دانشکده فیزیک؛ دکتر سهراب راهوار، دانشکده فیزیک؛ دکتر رضا علیزاده، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر حمیدرضا مداح حسینی، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر عبدالرضا سیم چی، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر فروهر فرزانه، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر داود رشتچیان، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر ارس شیخی، پژوهشکده علوم و فنآوری های انرژی؛ دکتر فردین جعفرزاده، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر سیدحسن حسینی، گروه فلسفه علم؛ دکتر محمدرضا موحدی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر علی حکاکی فرد، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر سعید بهزادی پور، دانشکده مهندسی مکانیک؛ مهندس محمدتقی امیدوار تهرانی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر حمید سربازی آزاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر حسین محمدی شجاع، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر نظام الدین مهدوی امیری، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر علی مدی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمدباقر ملائک، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر امیراحمد شیشه گر، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر علیرضا زارعی، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر عمادالدین فاطمی زاده، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر نادر طباطبایی، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر سعید رحیمی، مرکز زبان ها و زبان شناسی؛ دکتر مسعود نیلی، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر سامان مقیمی عراقی، دانشکده فیزیک؛ دکتر رضا باقری، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر محمد فخارزاده، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمد اردشیر، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر فرید آشتیانی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر صابر صالح کلیبر، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر هدایت ذکایی آشتیانی، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر معصومه نصیری کناری، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر آرش امینی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمدعلی مداح علی، دانشکده مهندسی برق، ؛ دکتر مهدی فردمنش، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر سیروس جمالی، دانشکده شیمی؛ دکتر محمد کرباسی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر مازیار گودرزی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر علی بنائی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر علی فتوت احمدی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر شهره مشایخان، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر محمد دورعلی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر یوسف شفاهی، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر علی بخشی، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر امیر مردانی، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر کریم مظاهری، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر سیداکبر جعفری، دانشکد فیزیک؛ دکتر علی موقر، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر علی نوری بروجردی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر علیرضا خالو، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر احسان حاجی پور، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر مهدی بهزاد، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر امینه محمودزاده، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر سیدتقی اخوان نیاکی، دانشکده مهندسی صنایع؛ دکتر افشین شفیعی، دانشکده شیمی؛ مهندس رؤیا نریمانی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر حبیب الله نصیری، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر علینقی مشایخی، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر حسام الدین ارفعی، دانشکده فیزیک؛ دکتر مجید رفیعی، دانشکده مهندسی صنایع؛ دکتر حمید بیگی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر مهران سپهری، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر کاظم هجرانفر، دانشکده مهندسی هوافضا؛ مهندس عباس مظفر، دانشکده مهندسی صنایع؛ دکتر غلامحسین فرّهی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر مهدی نجفی، دانشکده مهندسی صنایع؛ دکتر علیرضا بحرینی، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر شهناز قاسمی، پژوهشکده علوم و فنآوری انرژی، ؛ دکتر فاخته قنبرنژاد، دانشکده فیزیک ؛ دکتر مجید پورانوری، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر نیما تقوی نیا، دانشکده فیزیک؛ دکتر محمود سلماسی زاده، پژوهشکده الکترونیک، ؛ دکتر حسین نجات پیشکناری، دانشکده مهندسی مکانیک ؛ دکتر صادق رئیسی، دانشکده فیزیک، ؛ دکتر مصطفی پرنیانی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمدحسین علوی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر مهدی ترابیان، دانشکده فیزیک؛ دکتر محمدرضا پورنکی، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر ایران عالم زاده، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر حسین پورزاهدی، دانشکده مهندسی عمران ؛ دکتر محمد باقر غفرانی، دانشکده مهندسی انرژی؛ دکتر زهرا جمشیدی، دانشکده شیمی؛ دکتر محمد اتوکش، دانشکده مهندسی انرژی؛ دکتر علیرضا بهرامپور، دانشکده فیزیک؛ دکتر محسن قائمیان، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر نعیمه ناصری، دانشکده فیزیک؛ دکتر محمدتقی کاظمی، دانشکده مهندسی عمران، ؛ دکتر سیدمیرابوالحسن واعظی، دانشکده فیزیک؛ دکتر حسین آشوری، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر محمود اکبری، دانشکده مهندسی برق، ؛ دکتر علی محمد افشین همت یار، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر عباس ملکی، دانشکده مهندسی انرژی؛ دکتر سیدمحسن حائری، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر حسین مختاری، دانشکده مهندسی برق؛ مهندس مریم هویت طلب، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر ابراهیم آزادگان، گروه فلسفه علم؛ دکتر رضا سروری، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر امین فضلی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر امیرحسین جهانگیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر حسین صامتی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر غلامرضا قاسم ثانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر محمد حائری، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر علی عابدیان، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر وحید تقی خانی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر مریم سیّدان، مرکز زبان ها و زبان شناسی؛ دکتر مرتضی امینی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر سپیده حاجی پور ساردوئی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر بابک حسین خلج، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر علی قاضی زاده، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمدحسن باستانی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر منوچهر نجمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر سیدبابک علوی، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر میر مصدق جمالی، دانشکده مهندسی عمران؛ دکتر محمد شاهرخی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر ترانه اقلیدس، پژوهشکده الکترونیک؛ دکتر مهرزاد نامور، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمد فرشچی، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر نیما اسدیان، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر آزاده کبریایی، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر محسن فتحی، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر شاهین حسابی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر مهدی احمدی بروجنی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر مهتاب میرمحسنی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمد مهدی صالحی، دانشکده مهندسی هوافضا؛ دکتر سعید رضایی، مرکز زبان ها و زبان شناسی؛ دکتر شانت باغرام، دانشکده فیزیک؛ دکتر مرتضی فتوحی، دانشکده علوم ریاضی؛ دکتر غلامرضا پیرچراغی، دانشکده مهندسی و علم مواد؛ دکتر مهدی احسان، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر طیبه حمزه لویان، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر امین خواصی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر جواد صالحی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر فرزاد تهامی، دانشکده مهندسی برق، ؛ دکتر مریم بابازاده، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر محمدتقی احمدیان، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر محمدعلی ابام، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر فرزام فتوت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت؛ دکتر محمد قدسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر فرخ مروستی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر خشایار مهرانی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر سعید باقری شورکی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر فمیدا فلاح، دانشکده مهندسی مکانیک، ؛ دکتر محمدتقی منظوری شلمانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر شیوا زمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دکتر مهدی جعفری سیاوشانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر غلامرضا وثوقی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر محمد ایزدی، دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ دکتر علی ملکی، پژوهشکده سیاستگذاری علوم و فناوری؛ دکتر محمدحسن سعیدی، دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر حمید حسینی، دانشکده مهندسی برق؛ دکتر فتح الله فرهادی، دانشکد مهندسی شیمی و نفت و دکتر علیرضا فیض بخش، دانشکده مدیریت و اقتصاد.1400/02/24
22:14:39
5.0 / 5
865
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
این با من - انجام پروژه
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما