آرشیو مطالب : مطالعه


عدم وجود یك ژن موجب كاهش شدید شنوایی می شود

عدم وجود یك ژن موجب كاهش شدید شنوایی می شود

ذرات تایر خودرو ها، در هوایی كه تنفس می نماییم

ذرات تایر خودرو ها، در هوایی كه تنفس می نماییم
ناسا فاش كرد؛

تلسكوپ فضایی تس از هدف خود پیشی گرفت

تلسكوپ فضایی تس از هدف خود پیشی گرفت

حیات در زمین امكان دارد از صاعقه ها ناشی شده باشد

حیات در زمین امكان دارد از صاعقه ها ناشی شده باشد
با تلاش دانشمند ایرانی دانشگاه هوستون صورت گرفت

موفقیت در درمان تومورهای بدخیم مغز با نانوحامل

موفقیت در درمان تومورهای بدخیم مغز با نانوحامل
در یك تحقیق دانشگاهی صورت گرفت؛

بررسی نظر دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به خانواده

بررسی نظر دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به خانواده
به همت محققان مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران انجام شد؛

مقایسه روش های مختلف تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی

مقایسه روش های مختلف تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی

احتمال انتقال كرونا بوسیله غذا

احتمال انتقال كرونا بوسیله غذا

رباتی كه با یك پای شكسته هم قادر به حركت است

رباتی كه با یك پای شكسته هم قادر به حركت است

درمان اختلالات عصبی با حركت یك سیم در رگ های مغز

درمان اختلالات عصبی با حركت یك سیم در رگ های مغز

دانشگاه های علوم پزشكی دارای كارنامه الكترونیكی رسانه ای شدند

دانشگاه های علوم پزشكی دارای كارنامه الكترونیكی رسانه ای شدند

تشخیص بیماری پاركینسون با یك آزمایش پوستی ساده

تشخیص بیماری پاركینسون با یك آزمایش پوستی ساده

ارتباط میان مصرف مواد افیونی و ناشنوایی

ارتباط میان مصرف مواد افیونی و ناشنوایی

جهان احیانا با یك ابرنواختر كوتوله سیاه تمام می شود

جهان احیانا با یك ابرنواختر كوتوله سیاه تمام می شود

كشیدن ترمز پیشرفت سرطان با روش ابداعی دانشمندان آمریكایی

كشیدن ترمز پیشرفت سرطان با روش ابداعی دانشمندان آمریكایی

فرآیند تهیه خبر چگونه انجام می شود

فرآیند تهیه خبر چگونه انجام می شود

سیارك های اطراف مشتری از منظومه دیگری آمده اند

سیارك های اطراف مشتری از منظومه دیگری آمده اند

درمان بیماری های عصبی با روشی نوین

درمان بیماری های عصبی با روشی نوین
دانشمندان دانشگاه توهو :

آغوش والدین معجونی برای آرامش نوزادان است

آغوش والدین معجونی برای آرامش نوزادان است

تاثیر مخرب استرس بر عملكرد مغز

تاثیر مخرب استرس بر عملكرد مغز

غشای فوق نازكی كه ۱۰۰ برابر بیشتر انرژی تولید می كند

غشای فوق نازكی كه ۱۰۰ برابر بیشتر انرژی تولید می كند

استفاده بیش از اندازه از مواد ضد عفونی كننده مشكلاتی در بدن به وجود می آورد

استفاده بیش از اندازه از مواد ضد عفونی كننده مشكلاتی در بدن به وجود می آورد
براری در واكنش به جوسازی آمریكا و فرانسه علیه برنامه های فضایی ایران:

ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ كسی نمی مانند

ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ كسی نمی مانند
پژوهشگران اسپانیایی:

تشخیص سكته قلبی با اپل واچ امكان دارد

تشخیص سكته قلبی با اپل واچ امكان دارد

مطالعه كتاب الكترونیكی

مطالعه كتاب الكترونیكی
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما