این با من - انجام پروژه های فنی، علمی و كامپیوتری

انجام پروژه های شما

انجام پروژه های فنی، علمی و كامپیوتری

واگذاری قطعات پردیس كارآفرین به شركت های دانش بنیان

قطعات پردیس كارآفرینی جدید پارك پردیس به شركت های دانش بنیان و فناور واگذار می شود و شركت های متقاضی از 15 تیر تا 31 مرداد ماه سال جاری برای ثبت نام فرصت دارند.
واگذاری قطعات پردیس كارآفرین به شركت های دانش بنیان
در چین

رضایت دانشجویان از محیط آموزشی بالا رفته است

آمارها نشان میدهد كه رضایت دانشجویان چینی از فضای آموزشی دانشگاه های این كشور درحال افزایش است.
رضایت دانشجویان از محیط آموزشی بالا رفته است

نابودی 7 ماهواره در پرتاب شركت راكت لب

این با من: شركت ˮراكت لبˮ( Rocket Lab) اعلام نمود كه بخش تقویت كننده موشك ˮالكترونˮ(Electron) این شركت از رساندن هفت ماهواره به مدار بازمانده است.
نابودی 7 ماهواره در پرتاب شركت راكت لب
دانشگاه خواجه نصیر اعلام كرد؛

ضرورت ستاندن گواهی سلامت برای حضور در خوابگاه

دانشگاه خواجه نصیر اعلام نمود دانشجویان ارشد متقاضی خوابگاه، باید پرینت گواهی سلامت خودرا از سامانه خوداظهاری كرونای وزارت بهداشت دریافت نمایند.
ضرورت ستاندن گواهی سلامت برای حضور در خوابگاه
نتیجه یك پژوهش كرونایی؛

دانشجویان تحصیلات تكمیلی پروتكلهای بهداشتی را بیشتر رعایت می كنند

به گزارش این با من رئیس مركز مشاوره دانشگاه شریف با اشاره به انجام پژوهش كرونا در میان دانشجویان اظهار داشت: میزان توجه و رعایت پروتكل های بهداشتی در بین دانشجویان تحصیلات تكمیلی بیشتر از دانشجویان كارشناسی است.
دانشجویان تحصیلات تكمیلی پروتكلهای بهداشتی را بیشتر رعایت می كنند

ایجاد گفتمان سازی علمی با زبان رسانه

به گزارش این با من معاون اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی با تاكید بر شبكه سازی میان محققان جهان و كشورهای اسلامی اظهار داشت: در نشست های ترویجی این بنیاد به دنبال انتشار یافته های محققان جهان به زبان رسانه هستیم.
ایجاد گفتمان سازی علمی با زبان رسانه
وزیر علوم تأكید كرد:

ضرورت افزایش فعالیت مراكز مشاوره دانشجویی در سال تحصیلی جدید

وزیر علوم با اشاره به برگزاری ترم تحصیلی آینده به صورت تركیبی اظهار داشت: در ترم تحصیلی جدید مراكز مشاوره دانشجویی باید بیشتر فعالیت نموده تا اضطراب دانشجویان درباره بیماری كرونا كم شود.
ضرورت افزایش فعالیت مراكز مشاوره دانشجویی در سال تحصیلی جدید

استفاده از قطره های چشم برای درمان علت شایع كم بینایی

به گزارش این با من پژوهشگران ˮدانشگاه كلمبیاˮ(Columbia University) در مطالعه اخیرشان از قطره های چشم برای درمان علت شایع كم بینایی در موش ها بهره برده اند.
استفاده از قطره های چشم برای درمان علت شایع كم بینایی

inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما