آرشیو مطالب : معاونت دانشجویی

معاون دانشگاه خبر داد:

طراحی اپلیكیشن فرآیندهای امور دانشجویی در علوم پزشكی شهید بهشتی

طراحی اپلیكیشن فرآیندهای امور دانشجویی در علوم پزشكی شهید بهشتی

نشست آموزشی شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشكی برگزار گردید

نشست آموزشی شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشكی برگزار گردید
معاون دانشگاه خبر داد؛

پیگیری تولید شورای صنفی دانشجویی شهید بهشتی در سال ۹۷

پیگیری تولید شورای صنفی دانشجویی شهید بهشتی در سال ۹۷
با مصوبه صندوق رفاه؛

اعلام میزان وام های ضروری دانشجویان علوم پزشكی

اعلام میزان وام های ضروری دانشجویان علوم پزشكی
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما