آرشیو مطالب : محصولات

گیاهان به فشار محیطی واكنش نشان می دهند

گیاهان به فشار محیطی واكنش نشان می دهند

كفپوش اپوكسی

كفپوش اپوكسی

ابداع قلم زیست سازگار فاقد جوهر!

ابداع قلم زیست سازگار فاقد جوهر!
از سوی ستاد توسعه زیست فناوری؛

نهاده های كشاورزی تا تولید محصول نهایی رصد می شوند

نهاده های كشاورزی تا تولید محصول نهایی رصد می شوند

هدایای تبلیغاتی چیست

هدایای تبلیغاتی چیست

فروشگاه زندگی برای تئاتر

فروشگاه زندگی برای تئاتر

ماوس فراسو

ماوس فراسو

تولید فناوری های جدید دارویی با سلول درمانی، اعطای مجوز تولید برای 2 محصول درحوزه پزشكی بازساختی

تولید فناوری های جدید دارویی با سلول درمانی، اعطای مجوز تولید برای 2 محصول درحوزه پزشكی بازساختی

نمایندگی كانن

نمایندگی كانن
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما