آرشیو مطالب : كودكان


معرفی لوازم آشپزخانه برقی مفید

معرفی لوازم آشپزخانه برقی مفید
شركت زیست فناوری چینی سینوواك اعلام كرد

واكسن ویروس كرونا تا اوایل سال ۲۰۲۱ آماده خواهد شد

واكسن ویروس كرونا تا اوایل سال ۲۰۲۱ آماده خواهد شد

دكتر عظیم دارایی در كتاب مولفه های درمان بیش فعالی راه كارهای مناسب را معرفی می كند

دكتر عظیم دارایی در كتاب مولفه های درمان بیش فعالی راه كارهای مناسب را معرفی می كند

تولیدی پوشاك ورزشی ورزشگستر

تولیدی پوشاك ورزشی ورزشگستر
دانشمندان دانشگاه توهو :

آغوش والدین معجونی برای آرامش نوزادان است

آغوش والدین معجونی برای آرامش نوزادان است
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

كدام زنان بیشتر در معرض خشونت هستند؟

كدام زنان بیشتر در معرض خشونت هستند؟

عكاسی كودك در آتلیه كودك

عكاسی كودك در آتلیه كودك
در دانشگاه محقق اردبیلی صورت می گیرد

تشخیص استعدادهای ورزشی كودكان با استفاده از بزاق دهان

تشخیص استعدادهای ورزشی كودكان با استفاده از بزاق دهان

بهبود وضعیت میلیون ها بیمار هیدروسفالی با یك سنسور پوستی!

بهبود وضعیت میلیون ها بیمار هیدروسفالی با یك سنسور پوستی!

سیستم هوش مصنوعی با احساس كودك ۱۰ ساله

سیستم هوش مصنوعی با احساس كودك ۱۰ ساله

خرید آسان و مطمئن از فروشگاه روروماركت

خرید آسان و مطمئن از فروشگاه روروماركت
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما