آرشیو مطالب : انجمن

با حضور 1000میهمان داخلی و خارجی صورت گرفت:

برگزاری همایش بین المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران

برگزاری همایش بین المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران
معاون فرهنگی وزیر علوم خبرداد؛

رشد ۷۲ درصدی تشكل های اسلامی دانشجویان طی ۴ سال قبل

رشد ۷۲ درصدی تشكل های اسلامی دانشجویان طی ۴ سال قبل

پیشنهاد تاسیس مركز مشاوره ازدواج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

پیشنهاد تاسیس مركز مشاوره ازدواج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشگاه اراك میزبان كنفرانس های ملی جوش و بازرسی و آزمایش های غیرمخرب

دانشگاه اراك میزبان كنفرانس های ملی جوش و بازرسی و آزمایش های غیرمخرب
رئیس دانشگاه تهران:

لزوم فعالیت بین المللی انجمن های علمی دانشجویی

لزوم فعالیت بین المللی انجمن های علمی دانشجویی
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما