آرشیو مطالب : انجمن

هدیه دانشگاه بوعلی به دانشجویان در روز دانشجو

هدیه دانشگاه بوعلی به دانشجویان در روز دانشجو
رئیس دانشگاه خبر داد؛

حمایت مالی از دانشجویان فعال فرهنگی ورزشی علوم پزشكی شهید بهشتی

حمایت مالی از دانشجویان فعال فرهنگی ورزشی علوم پزشكی شهید بهشتی
در كارگاه ایده پردازی دانشگاه تبریز مطرح شد

ذهن خویش را ورق بزنید نه صفحات دفترچه استخدام را

ذهن خویش را ورق بزنید نه صفحات دفترچه استخدام را

برگزاری كارگاه خوشنویسی فارسی و انگلیسی برای دانشجویان پزشكی

برگزاری كارگاه خوشنویسی فارسی و انگلیسی برای دانشجویان پزشكی
معاون وزیر بهداشت خبر داد:

نیاز دانشجویان علوم پزشكی به ۱۸۳ خوابگاه جدید

نیاز دانشجویان علوم پزشكی به ۱۸۳ خوابگاه جدید
معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

راه اندازی انجمن های ورزشی دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشكی

راه اندازی انجمن های ورزشی دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشكی

فعالیت ۹ هزار انجمن علمی دانشجویی در سطح دانشگاه های كشور

فعالیت ۹ هزار انجمن علمی دانشجویی در سطح دانشگاه های كشور

تشكیل انجمن خیرین دانشگاهی در دانشگاه شهید چمران اهواز

تشكیل انجمن خیرین دانشگاهی در دانشگاه شهید چمران اهواز
با حضور 1000میهمان داخلی و خارجی صورت گرفت:

برگزاری همایش بین المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران

برگزاری همایش بین المللی انجمن مهندسان مكانیك ایران
معاون فرهنگی وزیر علوم خبرداد؛

رشد ۷۲ درصدی تشكل های اسلامی دانشجویان طی ۴ سال قبل

رشد ۷۲ درصدی تشكل های اسلامی دانشجویان طی ۴ سال قبل

پیشنهاد تاسیس مركز مشاوره ازدواج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

پیشنهاد تاسیس مركز مشاوره ازدواج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشگاه اراك میزبان كنفرانس های ملی جوش و بازرسی و آزمایش های غیرمخرب

دانشگاه اراك میزبان كنفرانس های ملی جوش و بازرسی و آزمایش های غیرمخرب
رئیس دانشگاه تهران:

لزوم فعالیت بین المللی انجمن های علمی دانشجویی

لزوم فعالیت بین المللی انجمن های علمی دانشجویی
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما