آرشیو مطالب : استعداد درخشان


امكان انصراف پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون شهید بهشتی

امكان انصراف پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون شهید بهشتی
یك مقام مسئول خبر داد:

انحصار شناسایی دانشجویان استعداد درخشان با معدل لغو می شود

انحصار شناسایی دانشجویان استعداد درخشان با معدل لغو می شود
امكان تحصیل همزمان فراهم شد؛

پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در كارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشكی

پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در كارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشكی

فراخوان پذیرش هیات علمی در رشته یادگیری الكترونیكی علوم پزشكی تهران

فراخوان پذیرش هیات علمی در رشته یادگیری الكترونیكی علوم پزشكی تهران
برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰؛

دانشگاه تهران در مقطع دكتری دانشجوی استعداد درخشان می پذیرد

دانشگاه تهران در مقطع دكتری دانشجوی استعداد درخشان می پذیرد
دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت اعلام كرد

تدوین پیوست دانشجویی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش پزشكی

تدوین پیوست دانشجویی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش پزشكی
مدیر نخبگان وزارت بهداشت خبرداد؛

آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشكی از اول آذر

آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشكی از اول آذر
تب و تاب كنكور به پایان رسید

دانشجویان نخبه در راه دانشگاه های دولتی اردبیل

دانشجویان نخبه در راه دانشگاه های دولتی اردبیل
یك مقام مسئول به مهر خبر داد؛

آغاز دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی از ۱۳ مرداد

آغاز دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی از ۱۳ مرداد

راه اندازی باشگاه دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه خوارزمی

راه اندازی باشگاه دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه خوارزمی

افزایش ظرفیت پذیرش بدون آزمون دانشجوی ارشد در دانشگاه تهران

افزایش ظرفیت پذیرش بدون آزمون دانشجوی ارشد در دانشگاه تهران
معاون علوم پزشكی دانشگاه خبر داد

اعطای بورس به نخبگان علوم پزشكی

اعطای بورس به نخبگان علوم پزشكی
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما