ساخت واكسن قطعی سرطان چه زمانی محقق می شود؟

واکسن امید به زندگی

واکسن امید به زندگی به گزارش این با من، خیلی از دانشمندان کوشش می کنند واکسن هایی را ابداع کنند که سلول های سرطانی را از بین می برند اما بعضی از دانشمندان درحال آزمایش واکسن هایی هستند که امکان دارد بتوانند از مبتلا شدن به سرطان جلوگیری نمایند.


به گزارش این با من به نقل از ایسنا، واکسن ها معمولاً از ما در مقابل بیماری ها محافظت می کنند اما واکسن های سرطان، متفاوت هستند. آنها درمان های احتمالی را برای افرادی عرضه می دهند که از پیش به سرطان مبتلا شده اند. این درمان ها سال ها در مراحل ساخت بوده اند و شکست های مکرری را پشت سر گذاشته اند اما حالا نشان دادن نتایج امیدوارکننده را شروع کرده اند.
طی ده