سوء مدیریت منابع عامل بی نتیجه ماندن طرح های پشتیبانی از تولید داخل

سوء مدیریت منابع عامل بی نتیجه ماندن طرح های پشتیبانی از تولید داخل به گزارش این با من رئیس اتحادیه خدمات فنی مهندسی و حفاظت الكترونیك و شبكه های ایمنی با بیان این كه در شرایط اقتصادی فعلی، سنگرهای دفاعی ما صنایع، دانشمندان و نخبگان هستند كه باید آنرا تقویت نماییم، اظهار داشت: در كنار كارشكنی های بین المللی، بخش بزرگی از بی نتیجه بودن حمایت ها از تولید داخلی ناشی از سوء مدیریت منابع است.


به گزارش این با من به نقل از ایسنا، مسعود شنتیایی با بیان این مطلب از شعارزدگی كه در حوزه پشتیبانی از تولید داخل رخ داده است، گلایه نمود و اظهار داشت: اگرچه شاهد می باشیم مقام معظم رهبری هرسال با عنایت به وضعیت كشور یك عنوان اقتصادی را اعلام می كنند، ولی ازنظر اجرایی و عملیاتی وضعیت بنگاه های تولیدی به