آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

مدیر صدخانه مهاجرت ایران:

آمار دانشجوفرستی كم شد

آمار دانشجوفرستی كم شد
مدیركل فرهنگی وزارت بهداشت:

مخالف شكستن حرمت و عزت دانشجویان علوم پزشكی هستیم

مخالف شكستن حرمت و عزت دانشجویان علوم پزشكی هستیم

تولید 90 هزار ماسك توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

تولید 90 هزار ماسك توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور
برای ترم آینده تحصیلی؛

اعلام شیوه آموزش دانشجویان غیر ایرانی در روزهای كرونا

اعلام شیوه آموزش دانشجویان غیر ایرانی در روزهای كرونا
در نامه به رئیس دانشگاه تهران مطرح شد؛

درخواست دانشجویان برای نیم بها شدن شهریه ترمهای مجازی

درخواست دانشجویان برای نیم بها شدن شهریه ترمهای مجازی
رئیس سازمان امور دانشجویان :

دروس عملی در سال تحصیلی جدید حضوری عرضه می شود

دروس عملی در سال تحصیلی جدید حضوری عرضه می شود

انواع پنجره دوجداره

انواع پنجره دوجداره
در گزارش این با من عنوان شد

۵ هزار دانشجوی علوم پزشكی داوطلب مبارزه با كرونا شدند

۵ هزار دانشجوی علوم پزشكی داوطلب مبارزه با كرونا شدند

تولیدی پوشاك ورزشی ورزشگستر

تولیدی پوشاك ورزشی ورزشگستر

حكم شرعی بازی انفجار

حكم شرعی بازی انفجار
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما