آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


مغز چطور هنگام خواب دیدن بدن را فلج می كند؟

مغز چطور هنگام خواب دیدن بدن را فلج می كند؟

پیاده سازی سامانه احراز هویت ایرانی در قوه قضائیه و سازمان بورس

پیاده سازی سامانه احراز هویت ایرانی در قوه قضائیه و سازمان بورس
جزییات شرایط شركت در انتخابات؛

زمان ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه خوارزمی

زمان ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه خوارزمی
تا ۱۲ بهمن ماه؛

نظرسنجی دانشجویی درباره شخصیت شناسی سردار سلیمانی تمدید گردید

نظرسنجی دانشجویی درباره شخصیت شناسی سردار سلیمانی تمدید گردید

حكیم پارسا در بازار كتاب

حكیم پارسا در بازار كتاب
معاون صندوق رفاه دانشجویان خبر داد:

افزایش اعتبار خرید تجهیزات كمك آموزشی دانشجویان روشندل

افزایش اعتبار خرید تجهیزات كمك آموزشی دانشجویان روشندل
معاون وزیر بهداشت عنوان كرد:

حضور ۳۰ درصد دانشجویان علوم پزشكی در دوران كرونا در دانشگاه ها

حضور ۳۰ درصد دانشجویان علوم پزشكی در دوران كرونا در دانشگاه ها
در گزارش این با من اعلام شد:

تسهیلات رفاهی وزارت علوم برای دانشجویان جدیدالورود

تسهیلات رفاهی وزارت علوم برای دانشجویان جدیدالورود

چهاردهمین پرتاب آزمایشی شركت بلو اوریجین با موفقیت انجام شد

چهاردهمین پرتاب آزمایشی شركت بلو اوریجین با موفقیت انجام شد

طراحی و ساخت نرم افزار تشخیص و غربالگری كووید-۱۹

طراحی و ساخت نرم افزار تشخیص و غربالگری كووید-۱۹
این با من - انجام پروژه های كامپیوتری
inbaman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت این با من محفوظ است

این با من

انجام پروژه های شما